Aktualności:

Numer 6(252)    czerwiec 2006Numer 6(252)    czerwiec 2006
fot.Wiesław Mariusz Zieliński
2002 II 03 Głodówka w Czerwonogrodzie

Ojciec Stefan Derkacz, proboszcz parafii św. archidiakona Stefana w Czerwonogrodzie na Ukrainie, prowadzi od 18 października 2001 roku głodówkę. W raporcie do patriarchy Rosji Aleksego II wyjaśnia powód swej decyzji.
   W 1986 roku w cerkwi św. Włodzimierza w Czerwonogrodzie (lwowska obłast') służyło trzech duchownych: Roman Czołocz, Michał Hnatiw i Stefan Derkacz. W chwili raskołu dwaj pierwsi przeszli do cerkwi autokefalicznej w Czerwonogrodzie.
   W 1989 r. zarejestrowano kolejną parafię (ukraiński egzarchat, od 1990 roku Ukraińska Prawosławna Cerkiew - kanoniczna). Jej proboszczem został o. Stefan Derkacz. W 1990 r. parafia otrzymała działkę pod budowę cerkwi, wkrótce postawiono tam drewnianą świątynię. W 1991 r. zaczęto wznosić murowaną. Wtedy Filaret doprowadził do schizmy w łonie kanonicznej Cerkwi. Ówczesny biskup lwowski Andrzej (Horak) odszedł do "filaretowców", z całą parafią o. Stefana, nie pytając ich o zgodę.
   Parafianie i o. Stefan byli schizmie przeciwni.
   W 1999 r., na zebraniu, w którym uczestniczyło 315 osób i o. Stefan, zdecydowano o powrocie na łono kanonicznej Cerkwi. Od tego czasu zaczęły się szykany wobec parafian i proboszcza ze strony mera Czerwonogrodu, deputatów, milicji, "demokratów", członków Ruchu, grekokatolików, autokefalistów i "filaretowców". "Moskale"- to było najdelikatniejsze wyzwisko pod adresem parafian i o. Stefana.
   2 stycznia 2000 r. na święta przybył do parafian arcybiskup Augustyn ze Lwowa, mnisi z Ławry Poczajowskiej, mniszki z Monasteru Zimnieckiego z relikwiami św. arcydiakona Stefana. Dostojni goście nie zostali dopuszczeni do cerkwi. Niektórych pobito. 20 stycznia milicja wtargnęła do cerkwi podczas nabożeństwa i wyrzuciła proboszcza i jego parafian na ulicę. Od tego czasu parafianie o. Stefana modlą się na trotuarze pod gołym niebem. Wiernym, którzy wybrali kanoniczną Cerkiew, władze nie chcą oddać ich świątyni, ani wydzielić działki pod budowę nowej.
   18 października 2001 r. o. Stefan Derkacz poprosił mera Czerwonogrodu o zwrot świątyni i podjął ścisły post, przyjmując tylko św. priczastije. To doprowadziło do wściekłości władze miasta i nowych szykan.
   Od 18 listopada o. Stefan wzmocnił post i poprosił w raporcie do patriarchy Aleksego o modlitwy i pomoc w swobodnym wyznawaniu wiary.
   (mb)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)