Aktualności:

2009 XI 14 Przy źródle św. Mikołaja

Ta woda leczy. Miejscowi wierzą w to od stuleci. Do źródła św. Mikołaja niedaleko Ostroga na Ukrainie, w pobliżu wsi Hulcza (Hilcza), pielgrzymi przybywali też z daleka. Tuż przy nim stoi tablica upamiętniająca pobyt najbardziej znanego z nich, Bohdana Chmielnickiego.
Nie zawsze cudowna woda dostępna była bez ograniczeń. Po rozpadzie w drugiej połowie XVIII wieku ordynacji Ostrogskiej, nowy właściciel, Ignacy Podhorodecki, postanowił na niej zarobić. Nad źródłem wybudował sztuczną grotę i postawił przy niej stróża, pobierającego opłatę. Oburzenie było powszechne.
Współcześnie także uzdrawiającą wodę czerpie się w grocie, źródło bije jednak tak silnie, że wypełnia i ujętą w kamienne obramowanie sadzawkę. Obmycie się w niej ożywia i koi bóle. Otoczone starymi drzewami miejsce nie jest enklawą ciszy i kontemplacji. Atmosfera przypomina raczej radosny piknik. Co chwila przy drodze zatrzymują się samochody, z bagażników wyciągane są plastikowe butle i kanistry, niekiedy bardzo pojemne, sprawnie potem napełniane. Znad sadzawki, w której zanurza się dłonie, stopy, obmywa twarz, dobiegają nawoływania, śmiechy.
A jednak odczuwa się wyjątkowość tego miejsca, chłodna woda przynosi ulgę nie tylko ciału.
Warto zajechać tam podczas pielgrzymek po Ukrainie i poddać się opiekuńczej mocy św. Mikołaja.

fot. autorka
Dorota Wysocka

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)