Aktualności:

2009 XI 14 Mozaika ze Starosielc

Sztuka mozaiki, tak charakterystyczna dla Cesarstwa Bizantyńskiego, przez całe wieki pozostawała w zapomnieniu. Brakowało mistrzów, a może przede wszystkim możnych fundatorów, wszak mozaika, czyli tworzenie obrazu przy pomocy małych, różnokolorowych fragmentów szkliwa, jest pracą benedyktyńską i wymagającą mistrzostwa, a zatem kosztowną.
W drugiej połowie XIX wieku wydobywano tę technikę z zapomnienia w Sankt Petersburgu, w stolicy rosyjskiego imperium, miedzy innymi w Isakowskim Soborze, a także w cerkwi Spas na Krowi.
Na początku wieku XX ta sztuka dotarła i nad Wisłę. Tysiąc metrów kwadratowych mozaiki, wykonywanej przez najlepszych mistrzów, pokryło wnętrze soboru św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim w Warszawie. Gdyby władze polskie nie zburzyły soboru w latach 1920-1926, dziś te mozaiki podziwialiby ludzie z całego świata. A tak ich ocalałe niewielkie fragmenty można jedynie zobaczyć w dolnej cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie i w cerkwi w Baranowiczach na Białorusi.
Do mozaiki wraca się teraz na Wschodzie. Mozaikarze pracują choćby przy monasterze w Nowinkach pod Mińskiem.
W tym monasterze całe sklepienie absydy nad częścią ołtarzową w cerkwi Matki Bożej Dzierżawnej mieni się złotem i tęczą kolorów mozaiką o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.
Mozaika dotarła i do Starosielc, dziś dzielnicy Białegostoku. Proboszcz parafii Zaśnięcia Bogarodzicy w Starosielcach, o. Jan Troc, mówi:
– Mozaika, choć była bardzo kosztowna, budzi zachwyt, zarówno wśród prawosławnych jak i katolików, którzy również chętnie przychodzą, by pomodlić się przed Bogarodzicą, przedstawioną na mozaice.
Praca znajduje się na zewnątrz cerkwi, na wschodniej ścianie ołtarzowej absydy. Jej powierzchnia wynosi cztery metry kwadratowe.
Nad jej układaniem trudziło się przez trzy tygodnie trzech mistrzów z Równego na Ukrainie. Powstała na miejscu malowidła o tej samej treści, zbyt mocno wypłukanego już przez deszcze i wypalonego słońcem.
Anna Radziukiewicz

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)