Aktualności:

Numer 4(250)    kwiecień 2006Numer 4(250)    kwiecień 2006
fot.Krzysztof Miszułowicz
2009 XI 23 Włochy - o zakazie wieszania krzyży

Decyzję Strasburskiego Trybunału o zakazie wieszania krzyży w szkołach włoskich arcybiskup Aten i całej Hellady Hieronim II uważa za niebezpieczny precedens dla krajów europejskich, w tym Grecji. Hierarcha planuje zwołanie specjalnego synodu w tej sprawie.
Arcybiskup Hieronim wezwał katolików Włoch do aktywnego protestu przeciwko zagrożeniu chrześcijańskich symboli, a także przeciwko sędziom, którzy ignorują rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu europejskiej tożsamości. Większość też ma prawa – powiedział zwierzchnik greckiej Cerkwi w wywiadzie dla „L’Osserwatore Romano”.
3 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał umieszczenia krzyży we włoskich szkołach państwowych w odpowiedzi na pozew obywatelki tego kraju Sojle Lautsi. Kobieta skarżyła się, ze chrześcijańska symbolika w klasach szkoły, gdzie uczą się jej dzieci, przeszkadza im w otrzymaniu świeckiego wykształcenia. Rząd Włoch zapowiedział już, że oprotestuje ten werdykt.
Watykan przyjął decyzje Europejskiego Trybunału „ze zdziwieniem i współczuciem”.
Przedstawiciel Moskiewskiego Patriarchatu przy Radzie Europy, ihumen Filaret (Bulekow), podkreślił, że wskutek tego werdyktu w Europie może dojść do społecznej destabilizacji i protestów w kwestiach, które wcześniej nie wywoływały napięcia w społeczeństwie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)