Aktualności:

Numer 6(300)    czerwiec 2010Numer 6(300)    czerwiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XI 23 Rosja - zabójstwo duchownego

Ofiarą nieznanego przestępcy w Moskwie padł proboszcz cerkwi św. apostoła Tomasza, znany misjonarz o. Danił Sysojew.
– Nie pamiętam, żeby w Moskwie zabito duchownego, a tym bardziej strzałami z broni automatycznej – powiedział przedstawiciel organów ścigania.
Jak wynika ze śledztwa, 19 listopada około 22.45 do cerkwi św. apostoła Tomasza wszedł nieznany osobnik w masce i oddał cztery strzały w stronę 35-letniego duchownego i 41-letniego dyrygenta, Włodzimierza Strebnickiego. O. Danił, ranny w głowę i szyję, zmarł w szpitalu, stan dyrygenta jest stabilny.
Duchowny był znanym, doświadczonym teologiem, który prowadził nieustanne dysputy z ekstremistycznymi odłamami islamu. Pierwsze pogróżki otrzymał cztery lata temu, po tym, kiedy przeprowadził publiczną dyskusję z Wiaczesławem Połosinym, byłym prawosławnym duchownym, który przyjął islam. Był autorem książek „Małżeństwo z muzułmaninem” i „Prawosławna odpowiedź islamowi”.
O. Daniel pozostawił żonę i troje dzieci. Wiele czasu poświęcał sprawom misyjnym – założył szkołę kaznodziejów w Moskwie i przystąpił do organizacji podobnych placówek w Saratowie, Ulianowsku i Murmańsku.
Kondolencje w związku z zabójstwem o. Daniła Sysojewa złożył patriarcha Kirył. „O. Daniel był znany prawosławnym chrześcijanom nie tylko stolicy, ale i innych diecezji. Jego gorliwa praca na niwie głoszenia słowa Bożego, troska o przyprowadzenie ludzi do wiary Chrystusowej i zaspokojenie duchowych potrzeb młodzieży zyskała mu szacunek współbraci i przedstawicieli społeczności” – czytamy w posłaniu Jego Świątobliwości, skierowanym do najbliższych, i parafian cerkwi św. apostoła Tomasza. „Pan wezwał do siebie wiernego sługę, umożliwiając mu stanie się wyznawcą wiary i męczennikiem za głoszenie Ewangelii”.
W rosyjskiej Dumie uważa się, że zabójstwa o. Daniela Sysojewa dokonano z pobudek religijnego ekstremizmu. – To straszna napaść, która jest analogiczna do napaści w synagodze, dokonanej dwa lata temu. I wtedy, i teraz fundamentem tych przestępstw jest religijny ekstremizm – powiedział Sergiusz Popow, przewodniczący komitetu Dumy do spraw społecznych stowarzyszeń i religijnych organizacji.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)