Aktualności:

Numer 6(384)    Czerwiec 2017Numer 6(384)    Czerwiec 2017
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XII 13 Metropolita Sawa osobowością dwudziestolecia

Zwierzchnik Cerkwi w Polsce, a wcześniej ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej metropolita Sawa zajął pierwsze miejsce w kategorii osoba, w podlaskiej części ogólnopolskiego plebiscytu „20latRP.pl Pochwalmy się!”. To akcja, której owocem ma być lista osiągnięć Polski w ostatnim dwudziestoleciu.
Nominacje zgłaszały samorządy wojewódzkie, prezydenci miast wojewódzkich i wojewodowie oraz dziennikarze eksperci i organizatorzy, później obywała się ich selekcja. Od 12 września do 30 listopada internauci mogli oddać swoje głosy właśnie w kategorii: osoba, której działalność jest powodem do dumy mieszkańców regionu, oraz kategoriach: działania, które budowały pozytywny wizerunek regionu oraz elementy otoczenia, które najmocniej zmieniły małe ojczyzny. W tych dwóch kategoriach także znalazły się obiekty związane z prawosławiem. Akademia Supraska zajęła piąte miejsce wśród dziesięciu pozycji, a kaplicy św. Trójcy przy studium ikonograficznym w Bielsku Podlaskim, która w swojej kategorii zajęła drugie miejsce, zaraz za Puszczą Białowieską, wyprzedzając zespół parkowy przy Pałacu Branickich w Białymstoku czy Klasztor w Wigrach.
Wyniki plebiscytu – lista sukcesów każdego z regionów, które otrzymały najwięcej głosów oraz pierwsza trójka polskich sukcesów ponadregionalnych (tu na czołowych miejscach są wejście Polski do Unii Europejskiej i rozwój wolnych mediów i Internetu) zostaną ogłoszone na uroczystej konferencji prasowej. Drugim etapem projektu jest opracowanie w oparciu o plebiscyt listy stu polskich sukcesów, która pędzie promowana podczas targów Expo 2010 w Szanghaju.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)