Aktualności:

Numer 9(219)    wrzesień 2003Numer 9(219)    wrzesień 2003
fot.Wiesław Zieliński
2009 XII 22 Gruzja - między Cerkwią a władzami

Rola Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w życiu kraju wywołuje diametralnie skrajne reakcje w gruzińskim społeczeństwie. Dwieście trzydzieści pięć osób, określających siebie jako zwolennicy świeckiego państwa, wystąpiło z apelem, w którym czytamy m.in.: „Cerkiew Prawosławna Gruzji aktywnie uczestniczy w bieżących procesach politycznych, podkreślając że jest twarzą gruzińskiej państwowości i narodowej tożsamości państwa. W związku z tym obowiązkowo należy wyjaśnić stosunki między Cerkwią i władzami. Uważamy, że publiczna analiza tego problemu powinna doprowadzić do procesu lustracji i uwolnienia politycznej i religijnej rzeczywistości od radzieckiej spuścizny”. Autorzy apelu uważają, że stosunki między Cerkwią i władzami są sprzeczne z podstawowymi zasadami świeckiego państwa. Dokument ten, skierowany osobiście do katolikosa-patriarchy całej Gruzji Eliasza II, wywołał burzliwą reakcję w społeczeństwie. Głównie negatywną, zwłaszcza w kręgach opozycji. Partia „My sami” oceniła to jako „bluźnierstwo”. „Przeciwko patriarsze prowadzona jest planowa kampania, jest to kierowana przez osoby, ukrywające się za liberalno-demokratycznymi wartościami próba poderwania autorytetu gruzińskiej Cerkwi – podkreślili przedstawiciele tej partii. Kampania znieważenia patriarchy i Cerkwi ze strony tzw. części społeczeństwa trwa nie od dzisiaj, a jej celem jest wykorzenienie prawosławnych wartości… Wznowienie antycerkiewnej kampanii właśnie w okresie Bożonarodzeniowego postu nie jest przypadkowe, raz jeszcze dowodzi, że tej części społeczeństwa to co prawosławne jest obce”. Chrześcijańscy demokraci porównali autorów apelu do bolszewickich śledczych, którzy przesłuchiwali w 1920 roku św. wyznawcę katolikosa Ambrożego (Chełaja). Labourzyści zażądali prawnej obrony duchownych i wprowadzenia sankcji za znieważenie ich honoru i godności. „Organizatorami antyprawosławnej kampanii jest bezpośrednio prezydent kraju i mer Tbilisi” – uważają labourzyści. „Gruzja zawsze była krajem tolerancji i właśnie prawo powinno zapewnić obronę prawosławia i innych religii przed tak niewierzącymi ludźmi, jacy dzisiaj znajdują się u władzy”. Prezydent Michaił Saakaszwili powiedział: – Konstytucję należy doskonalić… trzeba w sposób pełny wykorzystać konkordat, umowę konstytucyjną, która została zawarta z Gruzińską Cerkwią Prawosławną. W warunkach pełnego poszanowania praw wszystkich innych wyznań z konkordatu należy korzystać tak, żeby podkreślić szczególną rolę Cerkwi prawosławnej w historii Gruzji, a także stojące przed nią zadania.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)