Aktualności:

Numer 10(220)    październik 2003Numer 10(220)    październik 2003
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XII 22 Łotwa - św. arcybiskup Jan (Pommer) wzorem

Mieszkańcy Rygi nie chcą mieszkać przy ulicy Dżochara Dudajewa. Do Dumy miasta wpłynęło podanie z propozycją zamiany nazwy tej ulicy na ulicę św. arcybiskupa Jana (Pommera), którego relikwie znajdują się w soborze katedralnym Rygi. Pod petycją podpisało się kilkaset osób. – Św. arcybiskup Jan uczynił znacznie więcej dla demokracji na Łotwie niż Dudajew. Władyka Jan Pommer był energicznym prawosławnym biskupem, pomagał ludziom, opowiadał się za pokojem i zgodą między narodami Łotwy, był posłem łotewskiego sejmu. Właśnie dlatego, że był zwolennikiem łotewskiego socjalnego państwa, wytrącał argumenty z rąk ekstremistów, za co został przez nich zlikwidowany – powiedziała Tatiana Hejman. W 1920 roku władyka Jan został wybrany na zwierzchnika Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej. Potrafił zjednoczyć prawosławnych Łotyszów i Rosjan, wprowadził nabożeństwa w języku łotewskim, dzięki jego zabiegom łotewska Cerkiew otrzymała autonomię. W latach 1926-1931 jako poseł na Sejm, w którym aktywnie bronił interesów Cerkwi prawosławnej i łotewskiego narodu, św. Jan umacniał niezależność łotewskiego państwa w oparciu o zasady demokracji i pokój między narodami. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się 25 października 2001 roku w obecności prezydenta Łotwy Vairy Vike -Freiberg, zastępcy przewodniczącego Dumy, posłów, przedstawicieli innych chrześcijańskich wyznań. 4 października 2003 roku odbyło się uroczyste przeniesienie relikwii z Pokrowskiej cerkwi cmentarnej do katedralnego soboru Narodzenia Chrystusa w centrum Rygi. Trzy lata później decyzją metropolity ryskiego Aleksandra ustanowiono order i medal św. męczennika Jana Ryskiego. Jako etniczny Łotysz św. arcybiskup Jan jest dla współczesnych obywateli Łotwy wzorem moralności, duchowości, tym samym łotewskim bohaterem, których tak brakuje we współczesnym społeczeństwie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)