Aktualności:

Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
2009 XII 22 Rosja - dialog z ewangelikami

List poświęcony perspektywom wzajemnego dialogu skierował do przewodniczącej Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, dr Margot Kossman, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, arcybiskup Hilarion. Władyka w imieniu patriarchy Kiryła wyraził żal, że strona niemiecka odwołała uroczystości związane z 50. rocznicą nawiązania dialogu między Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Kościołem Ewangelickim Niemiec. Jednym z powodów tej decyzji były wypowiedzi arcybiskupa Hilariona, który nie krył rozczarowania w związku z wyborem kobiety na przewodniczącą Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Władyka przypomniał sformułowane w 1976 roku stanowisko synodu wobec kapłaństwa kobiet: „Nie widzimy podstaw dla sprzeciwiania się jakiemukolwiek rozwiązaniu tego problemu w konfesjach, w których kapłaństwo nie jest uznawane za sakrament i gdzie z punktu widzenia prawosławia sakramentalnego kapłaństwa jako takiego w ogóle nie ma. Mimo że także wcześniej nie uznawaliśmy obecności kapłaństwa w protestanckich wspólnotach, a więc nie uznawaliśmy ich za Kościoły w naszym rozumieniu tego słowa, prowadziliśmy dialog z niektórymi z nich na płaszczyźnie „Kościół – Kościół” – pisze władyka Hilarion. „Obecnie sytuacja uległa jednak zmianie i kobieta stała się zwierzchnikiem Kościoła ewangelickiego w Niemczech. A to już rodzi zasadnicze pytanie o możliwość kontynuowania dialogu na wskazanej płaszczyźnie. Taki bowiem wybór świadczy o tym, że mimo pięćdziesięcioletniego dialogu z prawosławiem druga strona idzie drogą w sposób dramatycznie pogłębiającą różnice między naszymi tradycjami. (...) Nie możemy przy tym nie uwzględniać opinii naszych wiernych, a dla nich spotkania i rozmowy z Kościołem, którego zwierzchnikiem jest kobieta, są absolutnie nie do przyjęcia” – podkreślił metropolita. Jak stwierdza się w liście władyki Hilariona, główną przyczyną zaprzestania dialogu między Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Kościołem Ewangelickim Niemiec nie są „wypowiedzi z ostatnich dni, a procesy, które zachodziły wewnątrz zachodniego protestantyzmu w ciągu ostatnich dziesięcioleci”. Zdaniem hierarchy „rosyjska Cerkiew jest zaniepokojona rosnącym wpływem świeckiego podejścia do rozwoju teologii w życiu kościelnym protestanckich wspólnot. Liberalizacja norm moralnych i odejście od apostolskich reguł organizacji życia kościelnego skłania nas do tego, by w duchu chrześcijańskiej miłości świadczyć naszym braciom i siostrom o autentycznej chrześcijańskiej tradycji. Obecnie przepaść dzieląca tradycyjne Kościoły chrześcijańskie i te wspólnoty zachodnich chrześcijan, które weszły na drogę liberalizacji nauki o wierze, kościelnej organizacji i norm moralnych odpowiadających współczesnym świeckim standardom staje się coraz głębsza” – stwierdza się w liście. „Dochodzi do tego nie z winy prawosławnych, którzy w latach dialogu ani na krok nie odstąpili od swoich protestanckich braci i sióstr, ale, wręcz przeciwnie, pozostali wierni podjętym przez siebie obowiązkom”. Arcybiskup Ilarion uważa, że za jakiś czas można by omówić wynikłą sytuację w spokojnej atmosferze i w tym celu władyka jest gotów odwiedzić Niemcy wiosną 2010 roku.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)