Aktualności:

Numer 7(265)    lipiec 2007Numer 7(265)    lipiec 2007
fot.Anna Radziukiewicz
2009 XII 22 Turcja - otwórzcie seminarium w Halki

O prawach konstantynopolitańskiego patriarchatu rozmawiał prezydent USA Barack Obama z premierem Turcji Redgepem Edorganem. – Premier Turcji poinformował mnie o krokach podejmowanych na rzecz włączenia mniejszości religijnych i narodowych w proces demokratyzacji. Powiedziałem mu, że chcemy, by takich kroków było jak najwięcej, a zwłaszcza by państwo zapewniło wznowienie działalności seminarium teologicznego w Halki i zaspokoiło życiowe potrzeby konstantynopolitańskiego patriarchatu. Premier Turcji uzależnił prawa prawosławnych w Turcji od sytuacji tureckiej ludności na Bałkanach. – W Grecji żyje trzy tysiący Turków, mają swoje problemy. We Frakii jest 130 tys. Turków z podobnymi problemami. Podnosiliśmy je przed patriarchą Bartłomiejem i premierem Georgijem Papandreou podczas jego wizyty w Stambule. Jeśli chodzi o seminarium w Halki, podkreślił, że kwestię tę rozpatruje ministerstwo oświaty, a problem prawosławnego przytułku zostanie rozwiązany po przeanalizowaniu decyzji Trybunału Europejskiego. W 1971 roku cały religijny system oświaty w Turcji został poddany państwowej kontroli, a nabór do seminarium przerwany. W 1985 roku seminarium zakończyło pięciu ostatnich absolwentów i szkołę zamknięto. To zahamowało dopływ duchowieństwa konstantynopolitańskiego patriarchatu. Większość seminarzystów, których Konstantynopol wysyłał na naukę do zagranicznych seminariów, nie wracała do ojczyzny, a według tureckiego prawa patriarchą konstantynopolitańskim może być jedynie obywatel Turcji. W tej sytuacji w 1992 roku Cerkiew konstantynopolitańska świadomie wybrała bardzo młodego, jak na tę godność, Bartłomieja I, który miał wówczas zaledwie 51 lat. Oficjalne osobistości Unii i USA wielokrotnie wzywały Turcję do otwarcia seminarium, w której uczyły się całe pokolenia prawosławnych duszpasterzy, z obecnym patriarchą włącznie. Kwestia seminarium w Halki jest jednym z głównych, ale nie jedynym, problemem tej Cerkwi. Najważniejszym pozostaje status konstantynopolitańskiego patriarchatu. Patriarcha Bartłomiej nosi honorowy tytuł „Powszechny”, który uznaje wiele krajów, w tym inne lokalne Cerkwie. Z punktu widzenia władz tureckich patriarcha Bartłomiej jest jedynie zwierzchnikiem nielicznej greckiej wspólnoty w Stambule i będąc tureckim obywatelem nie ma prawa do jakiegokolwiek światowego statusu.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)