Aktualności:

2010 I 12 W Bielsku cerkiewne śpiewy

W Bielskim Domu Kultury między 6 a 13 grudnia odbywały się wieczory muzyki cerkiewnej. W tym roku już po raz ósmy. W czterech koncertach udział wzięło ponad dwadzieścia chórów, głównie z dekanatu bielskiego, ale też m.in. z białostockiego. Organizatorzy wieczorów to Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy współpracy Bielskiego Domu Kultury.

Dla wielu ludzi wieczory muzyki cerkiewnej to już tradycja. Wiedzą, że w Filipowce mogą przyjść, posłuchać kolęd i cerkiewnych śpiewów. Lidia Prokopiuk z Bielska jest na każdym koncercie. – Przyzwyczailiśmy się już do nich – mówi. – Chóry są dobrze przygotowane, pięknie śpiewają, choć największe wrażenie pozostawiają w nas chóry wiejskie.
– Wieczory sprzyjają rozwojowi niewielkich chórów wiejskich – mówi Doroteusz Fionik, dyrygent chóru z Widowa. Koncerty to nie konkurs, śpiewaków nie oceniają znawcy muzyki. Przychodzą ich słuchać ludzie, dla których muzyka cerkiewna jest jak modlitwa.
Inicjatorem wieczorów jest o. Piotr Snarski. – Myśl o zorganizowaniu wieczorów pojawiła się, gdy zachorowałem na nowotwór. Bóg chciał, że wyzdrowiałem. Hajnówka ma Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Białystok koncerty kolęd w Filharmonii, a Bielsk nie miał niczego.
Udział w wieczorach zgłasza coraz więcej chórów dziecięcych i młodzieżowych.

Anna Petrovska
fot. autorka

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)