Aktualności:

Numer 7(229)    lipiec 2004Numer 7(229)    lipiec 2004
fot.Sławomir Kiryluk
2010 II 10 Francja - Rosja odzyskała cerkiew


Sąd wyższej instancji Nicei uznał Rosję za właściciela prawosławnej cerkwi św. Mikołaja w tym mieście. – Federacja Rosyjska jest jedynym właścicielem działki, soboru, a także całego jego majątku – poinformowała przewodnicząca Drugiej Izby sądu wyższej instancji Lionelle Lafon. Prawo własności do soboru rościło sobie także prawosławne stowarzyszenie Nicei.
Sobór św. Mikołaja jest największą rosyjską prawosławną cerkwią za granicą. Zbudował go car Mikołaj II w 1912 roku na miejscu willi Vermont w głównym kurorcie Lazurowego Wybrzeża, gdzie w 1865 roku zmarł jego stryj, carewicz Mikołaj Aleksandrowicz.
W latach dwudziestych ubiegłego wieku soborem zaczęło kierować prawosławne stowarzyszenie Nicei i teraz znajduje się on pod zarządem rosyjskiego egzarchatu konstantynopolitańskiego patriarchatu. Ale termin bezpłatnej arendy minął 31 grudnia 2007 roku i Rosja postanowiła odzyskać własność na drodze sądowej. Skierowała pozew w 2006 roku, uważając siebie za jedynego prawnego właściciela.
Jak dowodzą archiwalne dokumenty, ziemia została zakupiona jako własność carskiego gabinetu i po rewolucji znacjonalizowana. Prawosławne stowarzyszenie twierdzi natomiast, że posesja pod budowę cerkwi została zakupiona nie za państwowe, lecz za własne pieniądze cara, dlatego Rosja nie może być spadkobierczynią.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)