Aktualności:

Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2010 II 10 Japonia - nowa cerkiew w Nagoi


Metropolita tokijski i całej Japonii Daniel wyświęcił cerkiew Objawienia Pańskiego w Nagoi. Środki na jej budowę zbierali wierni z różnych krajów, w tym także Rosji, Ukrainy i Białorusi.
W Japonii funkcjonuje obecnie około sześćdziesięciu prawosławnych świątyń, ale są to w większości domowe cerkiewki.
– Jest to wspaniały dzień dla naszej Cerkwi – powiedział metropolita Daniel. – Dzięki nowej świątyni wielu ludzi w Japonii dowie się o prawosławiu. Cieszę się, że nastąpiło to właśnie w Nagoi, w samym centrum kraju.
Nagoja to obecnie najdynamiczniej rozwijające się miasto w Japonii. Wiarę prawosławną zasiali tutaj uczniowie św. Mikołaja Japońskiego w końcu XIX wieku. Do dziś w dekanacie Nagoi przechowywany jest list św. Mikołaja do katechizatora jednej z wiejskich parafii. Przez ponad sto lat wspólnota Nagoi spotykała się początkowo w tymczasowej, a potem stałej, świątyni.
Dotychczasowa cerkiew, zbudowana kilkadziesiąt lat temu jako domowa, już od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku nie mogła pomieścić wszystkich wiernych. Budowa nowej świątyni rozpoczęła się od zakupu ziemi w jednej z głównych części miasta, w końcu czerwca 2009 roku położono kamień węgielny, w październiku już ustanowiono kopuły.
Cerkiew, której architektem jest Sudzuki, została zaprojektowana w tradycyjnym rosyjskim stylu i przypomina nowogródzkie sobory z XV-XVI wieku oraz sobory moskiewskiego Kremla. Białe ściany i zielony dach cerkwi, zbudowanej na niewielkim wzgórzu, są już widoczne z daleka.
Wewnątrz jest drewniany sufit i drewniane panikadiło. Wysokość cerkwi razem z krzyżem wynosi 15 metrów.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)