Aktualności:

Numer 5(311)    maj 2011Numer 5(311)    maj 2011
fot.
2010 VIII 12 Zmiany administracyjne

Patriarchat konstantynopolitański planuje z wysp Dodekanez utworzyć oddzielne arcybiskupstwo. Teraz administracyjnie podlegają one Konstantynopolowi, podczas gdy Cerkiew Krety i tzw. metropolie Nowych Ziem w północnej Grecji mają status półautonomii. Nad tymi ostatnimi, zgodnie z umową zawartą między Grecją, Cerkwią Grecji i patriarchatem konstantynopolitańskim w 1928 roku, duchową opiekę sprawuje Fanar, natomiast administrowane są przez grecką Cerkiew.
Nowa idea konstantynopolitańskiego patriarchy Bartolomeusza zakłada nie tylko wyodrębnienie wysp Dodekanez w oddzielne arcybiskupstwo, tzn. ustanowienie tam synodalnego zarządu, ale i włączenie do tej struktury, figurującej na razie pod nieoficjalną nazwą Arcybiskupstwo Wysp albo Arcybiskupstwo Morza Egejskiego, metropolii spośród tzw. Nowych Ziem, obejmujących wyspy Chios, Samos i Lesbos-Mitilini i Metimni.
Patriarchat ma prawo do podobnych zmian, bowiem w oparciu o porozumienie z 1928 roku, „przekazał w zarząd greckiej Cerkwi te metropolie jedynie do czasu, dopóki okoliczności nie pozwolą kierować nimi bezpośrednio”.
Obserwatorzy łączą nową inicjatywę Fanaru z ideą powiększenia liczby metropolii konstantynopolitańskiego patriarchatu, których hierarchowie po otrzymaniu obywatelstwa Turcji będą mogli uczestniczyć w wyborach nowego patriarchy. Na razie metropolici Nowych Ziem w Grecji nie mogą uczestniczyć w tej procedurze, nie mogą bowiem jednocześnie brać udziału w dwóch synodach – greckim i konstantynopolitańskim. A Synod Arcybiskupstwa Wysp liczyłby około dziesięciu członków.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)