Aktualności:

Numer 7(217)    lipiec 2003Numer 7(217)    lipiec 2003
fot.Marek Dolecki
2010 VIII 12 Wizyta patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Kiryła

Od Odessy rozpoczęła się duszpasterska wizyta patriarchy moskiewskiego i całej Rusi na Ukrainie. Tuż po przylocie, 21 lipca, dostojny gość udał się do Uspienskiej katedry. Ulice miasta udekorowane były plakatami „Witamy Waszą Świątobliwość”.
W świątyni patriarcha pokłonił się głównej świętości – Kasperowskiej Ikonie Matki Bożej.
– Ta ikona została tutaj przyniesiona w najtrudniejszych latach wojny krymskiej – przypomniał. – Swiatitiel Innocenty Chersoński wraz z wiernymi w czasie tej trudnej wojny na kolanach czytał akafisty, modląc się o ocalenie Odessy. I modlitwa została usłyszana: wróg nie wszedł do miasta, świętości miasta nie zostały zniszczone.
Prosto z soboru patriarcha udał się do Uspienskiego męskiego monasteru.
Podczas pobytu w Odessie hierarcha dokonał poświęcenia odbudowanego Spaso-Preobrażenskiego soboru, spotkał się z mieszkańcami w Teatrze Opery i Baletu. W swoim wystąpieniu mówił o relacjach i równowadze między tym co narodowe i uniwersalne, miejscowe i światowe, tymczasowe i wieczne, podkreślał duchowe wartości prawosławia. Odpowiadał na pytania z sali.
W Dniepropietrowsku władze miasta, duchowni i wierni oczekiwali na patriarchę w soborze katedralnym Świętej Trójcy.
Dzisiaj obchodzimy dzień świętej równej apostołom Olgi – przypomniał hierarcha. – Cieszę się, że mój przyjazd do Dniepropietrowska przypadł właśnie w tym dniu. Święta Olga urodziła się na pskowskiej ziemi, na północno-zachodnich krańcach Rusi, przybyła do Kijowa – matki ruskich miast, a następnie została ochrzczona w Konstantynopolu i znowu wróciła do Kijowa z twardym postanowieniem i i wielkim pragnieniem, by przyczynić się do przyjęcia chrześcijaństwa przez cały naród. Nie udało się tego dokonać od razu, gdyż jej syn Swiatosław nie był na to gotowy i św. Olga wiele wycierpiała, by wiarę swoją zachować i wychować w wierze swoich wnuków. Wiemy, że właśnie za kniazia Włodzimierza, wnuka św. Olgi, Ruś przyjmuje chrześcijaństwo. Przykład św. Olgi świadczy o duchowej jedności całego obszaru Świętej Rusi, który został wyznaczony przez wielki podwig wielu świętych ugodników, świętych biskupów, męczenników i wyznawców. To jest ta duchowa przestrzeń i nasz wspólny duchowy dom. Mówię to i po raz kolejny powtarzam tym, którzy nie chcą słuchać – nie nastajemy ani na suwerenność, ani na narodowe samookreślenie. Bronimy tego, co należy do Boga i tego, co zostało powierzone Cerkwi. I jeżeli zrezygnujemy i przestaniemy bronić, znikniemy z historii, jak znikali ci, którzy prześladowali Cerkiew Chrystusową, znieważali imię Chrystusa, starali się rozerwać Jego niezniszczalny chiton.
Patriarcha spotkał się z duchownymi diecezji, w sewastopolskim parku złożył wieniec u stóp pomnika bohaterów rosyjsko-tureckiej wojny, dokonał zakładki cerkwi Zmartwychwstania na terenie zakładu przemysłowego Jużmasz, wygłosił odczyt o nauce na uniwersytecie im. Olesia Gonczarowa. Władze uczelni nadały patriarsze tytuł doktora honoris causa.
25 lipca dostojny przewodniczył św. Liturgii w Spaso-Preobrażeńskim Soborze, złożył wieńce przed pomnikiem chwały, odwiedził chorych w szpitalu im. Miecznikowa.
Wieczorem przybył do Kijowa (ta część wizyty odbyła się już po zamknięciu numeru Przeglądu).

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)