Aktualności:

Numer 12(402)    Grudzień 2018Numer 12(402)    Grudzień 2018
fot.Adam Bogdan
2010 IX 05 W Bobrownikach wyswięcono nową cerkiew

W niedzielę, 5 września arcybiskup białostocko-gdański Jakub i niżniegorodzko-arzamaski Gieorgij z Rosji, w asyściu kilkunastu duchownych, wyświęcili cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach. Cerkiew należy do parafii w Mostowlanach, której proboszczem jest młody duchowny o. Roman Kiszycki. O. Roman przyjął na swoje barki główny trud wznoszenia świątyni, pierwszej w historii tej miejscowości. W ciągu trzech lat budowy zyskał wielu sponsorów i przyjaciół tej budowy, również wśród rzymskich katolików. Zostali oni uhonorowani podczas uroczystości przez władykę Jakuba orderami drugiego i trzeciego stopnia św. Marii Magdaleny, dyplomami i listami pochwalnymi, zaś o. Roman Kiszycki dyplomem św. św. Cyryla i Metodego.
Cerkiew stanęła tuż przy granicy polsko – białoruskiej, przy granicznym przejściu, na górze. Jest dobrze widoczna. Zbudowano ją z drewna i kamieni, miejscowych materiałów.
Władyka Gieorgij, który przybył do Bobrownik z mniszkami ze sławnego monasteru w Diwijewie, wraz z jego ihumenią Siergieją, pozdrowił miejscowych i licznych pielgrzymów słowami: „Chrystos Woskressie!
I była to zaiste Pascha dla mieszkańców Bobrownik, Chomontowców, Mostowlan, Jaryłówki, ale także Gródka, Wiejek, Białegostoku, nawet Warszawy i Elbląga, bo zewsząd przybyli wierni, głównie ci, dla których ich korzenie zapuszczone w dzieciństwie i młodości w tych nadgranicznych białoruskich wsiach, są tak ważne.
(Więcej o uroczystościach w październikowym numerze PP)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)