Aktualności:

2010 IX 08 Cerkiew na Kołoży zostanie odnowiona

Rozpoczyna się najtrudniejszy etap rekonstrukcji architektonicznej perły Grodna – cerkwi św.św. Borysa i Gleba (na Kołoży) – dokładna ekspertyza budynku świątyni. – Niebawem zostaną podjęte badania fundamentów, konstrukcji nośnych, dachu, w kilku miejscach zostaną odsłonięte podłogi. Pojawi się rzadka okazja poznania tajemnic architektów i budowniczych XII wieku – powiedział główny architekt Instytutu Grodnograżdanprojekt, Aleksander Taranienko.
Instytut porówna wyniki ekspertyz z projektem architektonicznym i po naniesieniu niezbędnych poprawek wyda projekt budowlany.
Z akcji odbudowy cerkwi, podjętej 29 czerwca 2010 roku, uczyniono wspólne przedsięwzięcie wszystkich mieszkańców Grodzieńszczyzny. Środki, kierowane przez obywateli i osoby prawne na odbudowę, będą gromadzone na specjalnym koncie. Planuje się przeprowadzenie czynu społecznego, specjalnej loterii, wielu imprez charytatywnych.
Podczas prac przygotowawczych i rekonstrukcji parafianie nie pozostaną bez miejsca modlitwy. Siedemdziesiąt metrów od głównej alei parku w Kołoży postanowiono zbudować parafialny kompleks z niedzielnymi szkółkami, salą do modlitwy, chrzcielnicą, biblioteką. I właśnie w nim, na czas remontu, będą odbywały się służby. Jego budowa ma się zakończyć za rok.
Prace potrwają dwa lata. Po ich ukończeniu zabytek odzyska wygląd z XVIII – połowy XIX wieku.
Cerkiew na Kołoży należy do najznamienitszych świątyń Białorusi. Wzniesiona w XII wieku na wysokim brzegu Niemna jest dobrze widoczna ze wszystkich stron. W jej ściany zostały wmurowane różnokolorowe kamienie i ceramiczne krzyże. Osobliwością cerkwi są też wmurowane w ściany dzbany – głośniki. W czasie nabożeństwa cerkiew napełniała się echem tych „głośników”. Obecnie cerkwi zagraża osunięcie skarpy.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)