Aktualności:

Numer 9(231)    wrzesień 2004Numer 9(231)    wrzesień 2004
fot.Marek Dolecki
2010 IX 08 Odnaleziono relikwie św. Jana Chrzciciela

Relikwie św. Jana Chrzciciela, odnalezione przez archeologów na wyspie Sveti Ivan w okolicach bułgarskiego miasta Sozopola, 5 sierpnia przeniesiono w uroczystej procesji z muzeum archeologicznego do cerkwi św. Jerzego, w której metropolita Sliven Joanicjusz odprawił św. Liturgię.
Uczestnikami uroczystości były setki mieszkańców miasta i wielu turystów. Moszczi pozostaną w cerkwi św. Jerzego do czasu zakończenia restauracji cerkwi św.św. Cyryla i Metodego, na przeprowadzenie których rząd w trybie pilnym przekazał około 210 tys. euro.
Relikwiarz z moszczami św. Jana Chrzciciela został odnaleziony przez ekspedycję Kazimira Polkonstantinowa 28 lipca. Autentyczność znaleziska, zdaniem części badaczy, potwierdza data pochówku – V wiek i to, że zgodnie z cerkiewnymi kanonami relikwie zostały położone pod ołtarzem przy budowie nowej świątyni.
Jesteśmy przekonani, że wraz z odnalezieniem relikwii św. Jana Chrzciciela Sozopol zamieni się w drugą Jerozolimę i stanie się popularny wśród pielgrzymów – powiedział były dyrektor narodowego muzeum historii, a obecnie minister bez teki, prof. Bożydar Dimitrow. Potwierdził, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona antropologiczna ekspertyza relikwii.
Monaster św. Jana Chrzciciela i cerkwie, położone na wyspie Sveti Ivan, należały do najważniejszych prawosławnych ośrodków. Zgodnie z tradycją, monaster został założony przez św. Andrzeja, który głosił chrześcijaństwo na brzegu Morza Czarnego.
Wykopaliska na wyspie trwają już trzeci rok, w tym czasie zostały odnalezione dwie monasterskie świątynie i ośrodek przepisywania ksiąg, funkcjonujący od 1263 do 1629 roku.
Jak podkreśla bułgarska gazeta „Trud”, wcześniej wykopaliska na terenie wyspy były niemożliwe, znajdowały się one bowiem na terenie zamkniętej strefy wojskowej.
Wokół odnalezionego relikwiarza i relikwii rozpoczęła się polemika. Znany bułgarski archeolog, wykładowca chrześcijańskiej archeologii na Wydziale Teologii Sofijskiego Uniwersytetu św. Klemensa Ochrydzkiego, dr Emil Iwanow, uważa, że w sprawie znaleziska jest wiele niejasności i chociaż bezspornie są to relikwie, za wcześnie twierdzić, do kogo należą. – To są ponad wszelką wątpliwość relikwie świętego – podkreślił. – Wynika to z tego, jak i gdzie zostały przechowane. Ale komentarze na ten temat pełne są niejasności. Po pierwsze wbrew informacjom prasowym, że po raz pierwszy alabastrowy relikwiarz otwarto w muzeum archeologicznym w Sozopolu, był on już otwierany wcześniej. To zdarza się często, kiedy archeologowie chcą jak najszybciej dowiedzieć się, co odkryli.
Po drugie, zdaniem badacza, mimo że istnieją późnoantyczne paralele dla podobnego typu relikwiarzy, głównie z końca VI wieku i późniejsze. Relikwiarz odnaleziony w Sozopolu nie pochodzi z V wieku, lecz z późniejszych stuleci. Zastanawia także fakt, dlaczego napisu na relikwiarzu nikt nie sfotografował ani nie zarejestrował na taśmie, chociaż jego treść mogłaby mieć decydujące znaczenie. Iwanow, jako prawosławny chrześcijanin, uważa, że nie ma potrzeby kierowania relikwii na badania za granicą. – Dla mnie są to bezspornie moszczi chrześcijańskiego męczennika – powiedział. Takie badania nie pozwolą poznać imienia świętego, ale biorąc pod uwagę kampanię informacyjną wokół nich, nie wyklucza ich przeprowadzenia.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)