Aktualności:

Numer 7(361)    lipiec 2015Numer 7(361)    lipiec 2015
fot.Anna Radziukiewicz
2010 IX 09 40 rocznica kanonizacji św. Germana

Setki prawosławnych pielgrzymów przybyły 9 sierpnia na wyspę Jodłową (Spruce Island), żeby uświetnić 40 rocznicę kanonizacji św. Germana z Alaski, jednego z pierwszych i ponad wszelką wątpliwość najbardziej lubianego prawosławnego misjonarza Ameryki Północnej. Uczestnicy uroczystości przyjechali do gęstego jodłowego lasu, w którym św. German żył i modlił się, walczył z pokusami i dokonywał cudów od 1808 roku do śmierci w 1837. Przeszli ścieżkami po których chodził święty, napili się święconej wody z cudownego źródełka, pokłonili się ikonom, które wiszą na galęziach starej jodly i przyjęli priczaszczenije w cerkwi św.św. Sergiusza i Germana Wałaamskich – kaplicy zbudowanej w 1895 roku na miejscu, gdzie był pochowany św. German. Św. Liturgii przewodniczył metropolita Jona, zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Ameryce. Później, na brzegu Laguny Mnicha, pielgrzymi wzięli udział we wspólnej agapie.
Mnich wałaamskiego monasteru w Rosji, św. German, przybył do Alaski w 1794 roku, żeby służyć miejscowym Aleutom i rosyjskim kupcom futra. Będąc prostym mnichem, swoją nieustanną pracą i modlitwą tak naprawdę zorganizował Cerkiew prawosławną na wyspie Kadiak. Bronił ludzi przed wyzyskiem urzędników, pomagał dzieciom – sierotom. Ostatnie trzydzieści lat swego życia spędził na Wyspie Jodłowej jako pustelnik.
Jego kanonizacja odbyła się 27 lipca 1970 roku i dzisiaj uważany jest za niebiańskiego patrona Cerkwi prawosławnej w Ameryce Północnej.
Uroczystości koordynowały duchowni i parafianie soboru Zmartwychwstania z pobliskiej wyspy Kadiak.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)