Aktualności:

Numer 7(253)    lipiec 2006Numer 7(253)    lipiec 2006
fot.Michał Bołtryk
2010 IX 09 Z Kościoła anglikańskiego do Cerkwi

Wierni opuszczają Kościół anglikański, nie godząc się na przyjmowanie kontrowersyjnych zmian, poinformował proboszcz katedralnego soboru Zaśnięcia Bogarodzicy w Londynie Michał Dudko. – Kapłaństwo kobiet, uznanie małżeństw homoseksualistów i wyświęcanie ludzi o nie tradycyjnej orientacji seksualnej niepokoją wiele osób – powiedział duchowny. Jego zdaniem, niektórzy, zaszokowani zmianami, w końcu na nie przystają, inni wychodzą z Kościoła, a niektórzy szukają czegoś nowego i na tej drodze poszukiwań czasami odnajdują siebie w rosyjskiej Cerkwi. Część anglikanów świadomie wybrała rosyjską Cerkiew. Metropolita Antoni (Bloom) podkreślał, że ze wszystkich Cerkwi prawosławnych, obecnych w Anglii, właśnie rosyjska daje przychodzącym do niej najwięcej wolności.
Zdaniem duchownego, anglikanie w rosyjskiej Cerkwi czują się komfortowo także dlatego, że nabożeństwa odbywają się w niej zarówno po słowiańsku, jak i po angielsku, a dużą część duchownych diecezji poza granicami Londynu stanowią dawni anglikanie.
Przyciąga także pewien pozytywny wyróżnik prawosławnej nauki o wierze. Metropolita Antoni zawsze podkreślał, że prawosławie jest powrotem do siebie, do wiary starożytnej, niepodzielonej Cerkwi, która istniała na terenie Anglii długie stulecia – podkreślił o. Michał.
Wielu anglikanów, którzy przyjęli prawosławie, niebywale restrykcyjnie odnosi się do przestrzegania niektórych tradycji rosyjskiego prawosławia – przypominają parafiankom o konieczności założenia chustki i zamiany spodni na spódnice, motywując swoją szczególną gorliwość tym, że przyjęli prawosławie dlatego, że w ich Kościele brakowało takiego zdrowego, ich zdaniem, konserwatyzmu.
Podczas Wielkiego Tygodnia w nabożeństwie w londyńskim prawosławnym soborze uczestniczył także książę Karol.
Prawosławie go interesuje – podkreślił o. Michał. – Jednakże nie należy nadawać temu szczególnego znaczenia, bowiem, monarchowie tutaj z obowiązku stoją na czele Kościoła anglikańskiego i współczesne zasady wolności religijnej ich nie dotyczą.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)