Aktualności:

2010 IX 14 Sergiusz Martyniuk Archontem Wielkim

Tytuł Archonta Wielkiego jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Patriarchę Konstantynopola. Aktowi nadania towarzyszy specjalna podniosła paraliturgiczna uroczystość. W tym roku taki tytuł nadał patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I Sergiuszowi Martyniukowi, prezesowi Pronaru, wielkiemu dobroczyńcy Cerkwi w Polsce, zwłaszcza Świętej Góry Grabarki. Uroczystość miała miejsce po Liturgii św. podczas Święta Przemienienia Pańskiego na Grabarce i po wyświęceniu domu pielgrzyma na Świętej Górze. Wzięli w niej udział także dwaj inni Archonci Wielcy naszej Cerkwi – Jan Miniuk z Bielska Podlaskiego i Bazyli Piwnik z Warszawy. Jana Miniuka patriarcha odznaczył podczas tej samej uroczystości Krzyżem Wielkim Panokorysty Ikony Matki Bożej Cerkwi konstantynopolitańskiej, zaś Bazylego Piwnika dyplomem uznania. (Rozmowę z Sergiuszem Martyniukiem zamieścimy w następnym Przeglądzie.)
Ihumenię monasteru św.św. Marty i Marii Hermionę udekorował Jego Świątobliwość krzyżem patriarszym. Ihumenia wręczyła patriarsze i towarzyszącym mu biskupom Cerkwi konstantynopolitańskiej panagije.
Patriarcha uhonorował i inne osoby, które szczególnie przysłużyły się do rozkwitu Świętej Góry i Cerkwi w Polsce. I tak dyplomy uznania otrzymali o. Jan Barszczewski, Jan Czerniakiewicz, Roman Omelianiuk, Stanisław Kocięba, Sylwester Kocięba, Zenobiusz Kamieński, Jan Gawryluk, Artur Kłoczko, Grzegorz Ruszuk, Jerzy Sapieżko, Roman Bojczuk, Eugeniusz Radziwoniuk, Jarosław Wiszenko i Dariusz Żdanuk. Proboszcz przymonasterskiej parafii, o. Ignacy Pytel, otrzymał od patriarchy epitrachil z napisem Jego Świątobliwości.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)