Aktualności:

2010 IX 14 Nasza Hora Świataja

Tak zatytułowano płytę, która uświetnia jubileusz 300 lat cudu na Świętej Górze Grabarce. Taka płyta mogła być przygotowana jedynie przez człowieka, który od dziesiątków lat skrupulatnie gromadził materiał fonograficzny, związany z naszym świętym miejscem – zapisywał mowy hierarchów, płacz ludzi, słowa ich nadziei tu wypowiedziane, śpiewy. Takim człowiekiem jest redaktor Polskiego Radia Białystok Jan Smyk, dziennikarz wybitny. On przygotował cały materiał do płyty – wzruszający i historyczny już na swój sposób.
Zapisano tu głos metropolity Bazylego i metropolity Sawy i innych hierarchów naszej Cerkwi, ihumenii Lidii (Polakowskiej) i ihumenii Hermiony (Szczur), także zwykłych pątników, dla których Święta Góra stała się jak dom duchowy, bez którego nie da się już żyć.
Punktem kulminacyjnym płyty staje się pożar cerkwi Spasa z 12 lipca 1990 roku. Słyszymy słowa zdumienia, niedowierzania, płacz. I potem płyta notuje radość związaną ze wznoszeniem Domu Bożego na zgliszczach, jego wyświęceniem.
Płyta została przygotowana w konwencji pielgrzymowania – zbliżania się do Świętej Góry w przestrzeni, ale też i w czasie. Jej niezaprzeczalną wartością, która z każdym rokiem będzie nabierać mocy, jest zapis pieśni ludu naszego ukraińskiego i białoruskiego z Czeremchy, Sak, Suchowolców, Kleszczel, Białegostoku, Grabarki, Czeremchy, Kożyna, Dobrywody, Wólki Wygonowskiej, opiewającego świętość góry w Puszczy Mielnickiej. Są i pieśni wykonywane przez chór męski Ison i Łukasza Bartoszuka. Brzmią pieśni, które jeszcze nie tak dawno wypełniały cały czas nocny między nabożeństwami służonymi na Grabarce, a które dzisiaj słychać coraz rzadziej.
Projekt graficzny płyty wykonała Alicja Ignaciuk.
Kupując płytę ofiarowujesz swoją cegiełkę na wspomożenie prac remontowych na Świętej Górze Grabarce – informują wydawcy krążka.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)