Aktualności:

2010 IX 14 Bartłomiej I w Polsce

Po raz czwarty od 16 do 21 sierpnia jako patriarcha Konstantynopola i Nowego Rzymu gościł w Polsce na zaproszenie metropolity Cerkwi w Polsce Sawy Bartłomiej I.
Pierwszy raz przybył do Polski Jego Świątobliwość w 1998 roku. Wtedy wyświęcił cerkiew Hagia Sophia, kamień węgielny pod którą położył w 1987 roku jego poprzednik Dymitrios.
Przy pierwszej wizycie miało również miejsce poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w Częstochowie. Patriarcha w 1988 roku odwiedził także Kraków i Oświęcim, spotkał się z prymasem Polski Józefem Glempem, prezydentem Rzeczypospolitej Aleksandrem Kwaśniewskim i premierem rządu Jerzym Buzkiem.
Wizytę w 2000 roku złożył w Polsce patriarcha na zaproszenie marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Wtedy również spotkał się z prymasem Polski oraz z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej.
Na polskim wybrzeżu przebywał dostojny gość w 2003 roku na zaproszenie organizacji zabiegających o ochronę przyrody. Wtedy, nazywany jakże często zielonym patriarchą, brał udział w międzynarodowym sympozjum, dotyczącym ochrony wód Bałtyku.
Najważniejszym wydarzeniem czwartej wizyty stało się poświęcenie przez patriarchę cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach oraz udział w uroczystościach jubileuszu zbiorowego cudu dokonanego w 1710 roku na Świętej Górze Grabarce. Tu patriarcha wyświęcił dom gościnny o powierzchni pięciu tysięcy metrów kwadratowych, będący owocem wysiłku całej prawosławnej społeczności w Polsce.
– Ostatnia wizyta, podobnie jak i poprzednie, oprócz duchowego, miała również wymiar polityczny i dyplomatyczny – zaznacza biskup siemiatycki Jerzy, jednocześnie tłumacz patriarchy.
Jego Świątobliwość spotkał się we wtorek, 17 sierpnia, z marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną. W poniedziałek wziął udział w kolacji wydanej na cześć dostojnego gościa przez ambasadora Turcji. Neutralny grunt, jakim jest dyplomatyczna placówka w Polsce, jest dobrym terenem do ocieplania stosunków między Fanarem a Ankarą. Patriarcha spotkał się w Warszawie również z ambasadorem Grecji.
Jako orędownikowi pokoju i pojednania między chrześcijanami i innym religiami i obrońcy praw człowieka tytuł doktora honoris causa nadał patriarsze 20 sierpnia Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)