Aktualności:

2010 X 27 W Dubinach dawna szkoła uratowana

– Wtym budynku wiele lat pracowałam – mówi dyrektorka szkoły podstawowej w Dubinach, Nina Wołkowycka. – Kiedy wybudowano nową szkołę, żal było patrzeć, jak stara niszczeje, nikomu zdawało się już niepotrzebna. Ale u dobrego gospodarza, a takim jest wójt hajnowskiej gminy Olga Rygorowicz, wszystko musi służyć naszej społeczności. I oto dzisiaj przeżywam prawdziwą radość, kiedy do dawnej szkoły wkracza nowe życie. Wierzę, że otwierane tu dziś Centrum Etnograficzno-Ekumeniczne będzie wspaniałą placówką. Uzupełni funkcję szkoły podstawowej i gimnazjum, naszej kulturze nada nowy wymiar.
26 października w uroczystościach otwarcia centrum w Dubinach wziął udział metropolita Cerkwi w Polsce Sawa, wielu duchownych Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich, służb budowlanych, zaangażowanych w remont obiektu, leśników, drogowców, strażaków, służb rolnych, dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych i oświatowych. To było święto wszystkich, również dzieci i młodzieży, bo i oni zaprezentowali pieśni w świetnym wykonaniu.
– Cieszę się, że Bóg posyła takich ludzi jak Olga Rygorowicz – powiedział metropolita Sawa. – Gratuluję osiągnięcia. I dodał: – Każde pokolenie musi umieć patrzeć w przeszłość. Jeśli tego czynić nie potrafi, jest mało wartościowe. Niech to miejsce służy młodemu pokoleniu. Niech młodzi cenią historię, by korzystając z jej nauk, mogli wejść w dojrzałe życie. Niech wszyscy chrześcijanie znajdą w tym domu swe miejsce i świadczą o duchowym bogactwie ludzi tu zamieszkujących.
Metropolita Sawa, podczas wspólnej modlitwy, wyświęcił nowe pomieszczenia, przy udziale dziekana hajnowskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Narwi, ks. Zbigniewa Niemyjskiego. Tego dnia padło wiele słów uznania wobec dzieła wprowadzenia nowego życia do starej szkoły.
Wykład inauguracyjny wygłosiła Anna Radziukiewicz.
Od końca XIX wieku do pierwszej wojny w budynku mieściła się szkoła parafialna, w okresie międzywojennym powszechna, za okupacji niemiecki sztab, po wojnie znów szkoła podstawowa, aż ją zamknięto.
Pomysł stworzenia w niej Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego, tuż obok cerkwi, spodobał się nie tylko mieszkańcom hajnowskiej gminy, ale i urzędnikom w ministerstwie kultury, oni bowiem przeznaczyli aż 812 tysięcy złotych na remont. 114 instytucji zabiegało wtedy o dofinansowanie projektów. Wybrano dziesięciu beneficjentów, w tym oczywiście urząd gminy w Hajnówce. Remont wsparł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeznaczył na ten cel 500 tysięcy złotych. Resztę, czyli ponad 400 tysięcy, dołożyła hajnowska gmina.
W centrum znajdą miejsce różnorakie pracownie, między innymi pisania ikon. Jest tu pięć pokoi hotelowych. Centrum ma promować hajnowską gminę – jej piękno, gościnność, otwartość i wielość kultur. Centrum jest wygodne i ujmuje dobrym smakiem. Jego otoczenie niezwykle zadbane – z trawnikami, utwardzonymi parkingami, podciętymi starymi drzewami, ogrodzone, z miejscem do zabaw terenowych. Wszędzie widać rękę dobrego gospodarza.
Anna Radziukiewicz, fot. autorka

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)