Aktualności:

2010 XI 24 Wystawa Orthphoto

Dwieście fotografii z ponad 25 krajów zaprezentowano
na wystawie „Monastycyzm”, którą 18 listopada otwarto
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. To druga,
po „Prawosławiu na świecie”, wystawa zorganizowana przez serwis internetowy Orthphoto.net.
Sukces tej pierwszej, która – przypomnijmy – była prezentowana w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą – zachęcił organizatorów do podjęcia po raz kolejny wyznania, którym jest wybór spośród setek zdjęć tych najlepszych, dotarcie do różnojęzycznych autorów, dopięcie spraw formalnych związanych z prawami autorskimi, pozyskanie funduszy i załatwienie wielu innych spraw. To pierwsza wystawa tematyczna. Poświęcono ją monastycyzmowi właśnie. Dlaczego? Bo to jeden z kluczowych elementów duchowości prawosławnej. Monastery – jak mówił, w słowie wprowadzającym w zagadnienie, przełożony monasteru w Supraślu o. Andrzej (Borkowski) – są światu potrzebne.
Jaka jest to opowieść o prawosławnym monastycyzmie? Uniwersalna. Bo są tu prezentowane różne rodzaje zdjęć – architektura, ujęcia reportażowe, świetne portrety. Pokazują one życie zarówno w dużych i znanych, ale i małych monasterach w różnych zakątkach świata. Nie bez znaczenia jest medium – obraz, którego treść jest czytelna mimo różnic językowych – co podkreślił i w tym upatrywał sukcesu serwisu współzałożyciel i pierwszy jego koordynator, Paweł Żeleźniakowicz.
O koncepcji wystawy opowiedział Grzegorz Nazaruk. – Aby obejrzeć wystawę trzeba przejść przez zaaranżowaną bramę, bowiem klasztory zawsze są otoczone murami. Na ustawionej przez nas ścianie zawieszono zdjęcia z tym, co jest tłem życia mnicha – z architekturą, otoczeniem. Na stelażach w formie słupów są zdjęcia samych mnichów w modlitwie, przy pracy, w podróży.
Przedsięwzięcie udało zrealizować dzięki środkom Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Fundacji Dialog Narodów i Oikonomos, Bractwa św.św. Cyryla i Metodego, sponsora, który chciał zachować anonimowość, ale i dużemu wkładowi członków i sympatyków serwisu i ich rodzin, wolontariuszom z białostockiego bractwa studenckiego. Im wszystkim dziękował obecny koordynator serwisu Aleksander Wasyluk, który też przypomniał, że obecnie w powstałym przed sześciu laty serwisie Orthphoto znajduje się około 50 tysięcy zdjęć z ponad 70 krajów. – Z tego co wiem, jest to jedyne panprawosławne miejsce w internecie – dodał.
Wystawę będzie można oglądać do 20 grudnia. To ważna informacja, bo warto było przyjść na wernisaż i ze względu na przypomnienie przez o. Andrzeja, czym jest monastycyzm, i śpiew sióstr z Wojnowa, smakowity poczęstunek i możliwość wymiany wrażeń ze znajomymi, których zapewne każdy odnalazł w zebranym tłumie. Ale wystawę i ze względu na temat, i piękno zdjęć, należy smakować kameralnie. Jest to możliwie codziennie w godzinach pracy CKP, czyli między 9 a 20.
fot. Jarosław Charkiewicz

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)