Aktualności:

Numer 3(357)    marzec 2015Numer 3(357)    marzec 2015
fot.Triumf Prawosławia. Ikona z przełomu XIV i XV wieku, ze zbiorów Muzeum Brytyjskiego
2015 II 10 Rosja: Patriarcha Kirył o sytuacji na Ukrainie

O sytuacji na Ukrainie mówił podczas zebrania biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył.

Cierpienia arcypasterzy, duchownych i prawosławnych wiernych, którzy znaleźli się w strefie działań wojennych, wywołują w naszych sercach ból – zaznaczył. – Niestety, bratobójcza wojna, która wybuchła na tej ziemi, trwa do dzisiaj. Z powodu działań wojennych i katastrofy humanitarnej razem z cywilną ludnością Donbasu cierpią wierni naszej Cerkwi, której parafie i wspólnoty stanowią większość religijnych wspólnot regionu – podkreślił hierarcha.

Poinformował, że tylko na terytorium donieckiej i gorłowskiej diecezji w wyniku ostrzałów uszkodzono sześćdziesiąt cerkwi, z czego kilkanaście zniszczono całkowicie.

Zdarzały się sytuacje, kiedy pociski trafiały w cerkwie w czasie nabożeństw – zabijając i raniąc wiernych. W wyniku działań wojennych zginęli o.o. Paweł Życzenko, Władimir Kreslianski, Gieorgij Nikoszow. Wielu duchownych zostało bezprawnie zatrzymanych i przesłuchiwanych z użyciem przemocy.

Znane są mi przypadki gróźb, a nawet zaocznych kar śmierci, wymierzonych w co najmniej dziesięciu duchownych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej – powiedział patriarcha. – W tych regionach, gdzie ugrupowania nacjonalistyczne są najsilniejsze, dochodziło do przypadków wandalizmu, podpalenia cerkwi, upowszechniania siejących międzywyznaniową niezgodę ulotek i plakatów.

Dążąc do zaprzestania przelewu krwi, Rosyjska Cerkiew Prawosławna nieustannie nawołuje walczące strony do pokojowego dialogu. Jednakże oczekiwany pokój nie może być trwały, jeśli nie zostaną zlikwidowane podstawy przejawów niesprawiedliwości i dyskryminacji w zakresie języka, narodowości czy religii – podkreślił zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi. – Wykorzystujemy wszelkie możliwości, żeby przekazać społeczności międzynarodowej rzeczywisty obraz tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie i zwrócić uwagę na rozpaczliwą sytuację jej narodu.

Patriarcha Kirył przypomniał, że w sierpniu 2014 roku skierował w tej sprawie list do zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych, w którym informował o przypadkach prześladowania prawosławnych duchownych i wiernych zarówno w strefie konfliktu zbrojnego, jak i na pozostałym terytorium Ukrainy. – List ten wywołał żywą reakcję, wielu zwierzchników lokalnych Cerkwi wyraziło nam poparcie i współczucie – podkreślił władyka. – Skierowałem też odpowiednie listy do wielu organizacji międzynarodowych. Uważam za konieczne, by za pośrednictwem kazań i publicznych wystąpień prezentować stanowisko Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec wydarzeń na Ukrainie jak najszerszemu kręgowi odbiorców – dodał zwierzchnik.

Skomplikowaną sytuację polityczną starają się wykorzystać organizacje raskolników, przede wszystkim przedstawiciele tzw. filaretowskiego raskołu. – Tylko w ubiegłym roku bezprawnie,przy użyciu siły, przejęli co najmniej osiemnaście cerkwi w obwodzie rowieńskim, tarnopolskim i lwowskim. Należy podkreślić, że nieudanych prób przejęcia cerkwi było znacznie więcej, co świadczy nie tylko o zdecydowaniu raskolników, ale i o męstwie i twardości w wierze prawosławnej wiernych Ukrainy – poinformował patriarcha.

– Mówiąc o cerkiewnej sytuacji na Ukrainie, chciałbym podziękować metropolicie kijowskiemu i całej Ukrainy Onufremu – kontynuował hierarcha. – Uważam, że mądra i zrównoważona postawa Jego Świątobliwości pomaga zachować kanoniczną jedność Cerkwi na Ukrainie, bez względu na skomplikowane warunki polityczne, destrukcyjną działalność raskolników i presję zewnętrzną. Powinnością Cerkwi w obecnej sytuacji nie jest polityczna ocena którejkolwiek ze stron, ale wskazywanie na konieczność rozmów i wzywanie do pokoju, zwracając uwagę na katastroficzne położenie ludności cywilnej w strefie konfliktu.

Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi podkreślił męstwo i zdecydowanie arcypasterzy i pasterzy, którzy niosą służbę na terenie działań bojowych, którzy pozostali ze swoim stadem i nie bacząc na zagrożenia własnego życia niosą razem z nim wszystkie ciężary i wyrzeczenia.

Władyka poinformował o pomocy okazywanej przez Cerkiew: – Ukraińska Cerkiew Prawosławna okazuje humanitarną pomoc ludności cywilnej w strefie walk. Biorą w tym udział także diecezje Rosyjskiej Federacji. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy i pomocy dla uchodźców, których liczba już latem ubiegłego roku przekroczyła milion. Diecezje przyjmowały i rozmieszczały uchodźców, okazywały wszelką pomoc.

Z błogosławieństwa Jego Świątobliwości została utworzona Komisja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do spraw organizacji pomocy ludności cywilnej Ukrainy. – Ten organ do tej pory pracuje efektywnie. Przywołuję Boże błogosławieństwo na wszystkich, którzy aktywnie trudzą się na tym polu – dodał patriarcha.

Wspominając zmarłego metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza, zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi wezwał arcypasterzy by zawsze pamiętali o jego wieloletnich wysiłkach dla zachowania jedności Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, o jego staraniach odgrodzenia jej od wilków, którzy starali się rozszarpać stado Pańskie, o jego niezachwianym trwaniu w Ewangelicznej Prawdzie w obliczu raskołu.

Uczestnicy spotkania biskupów odśpiewali Wiecznaja pamiat’ zmarłemu metropolicie Włodzimierzowi, a także zabitym podczas konfliktu pasterzom Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Na podst. pravoslavie.ru i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)