Aktualności:

Numer 3(357)    marzec 2015Numer 3(357)    marzec 2015
fot.Triumf Prawosławia. Ikona z przełomu XIV i XV wieku, ze zbiorów Muzeum Brytyjskiego
2015 II 06 Ukraina: Biskup Kliment o chrześcijańskiej postawie wobec konfliktu zbrojnego

Zwierzchnik ukraińskich raskolników Filaret Denisenko w czasie podróży do USA nagrodził orderem senatora Mc Caina i poprosił o broń dla Ukrainy.

– Jedyny sposób, by osiągnąć pokój polega na zwróceniu się do Boga jako wiecznego źródła wszelkiego dobra – skomentował ten wyjazd przewodniczący wydziału informacyjnego ukraińskiej Cerkwi prawosławnej biskup Kliment (Wieczeria). – Tym niemniej, kiedy wierzący człowiek o coś prosi Boga, nie powinien myśleć, że jego prośba powinna spełnić się w jakiś naturalny sposób. Modlitwa zawsze działa w zaskakujący sposób, wbrew ziemskiej logice. Dzisiaj Cerkiew, wzywając do pojednania, wzywa, byśmy uwierzyli, że jest ono możliwe jedynie według prawa Chrystusa. Tylko Pan może pojednać ludzi, którzy nienawidzą się aż po śmierć.

Wczoraj usłyszałem, że pewien działacz religijny wyprawił się za ocean prosić USA o broń dla Ukrainy. Wiele agencji informacyjnych mówiło o tym jak o podwigu. Ale Słowo Boże w Ewangelii Mateusza mówi: „Kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie”. Co zawiera w sobie taki postępek? Jest wymownym świadectwem, że w duszy tego człowieka nastąpił głęboki religijny kryzys.

Ten człowiek przestał wierzyć Słowom Chrystusa, stał się niewierzący. To smutne nie tylko z powodu osobistego dramatu tego człowieka, wywołanego niewiarą.

Smutne jest także to, że jego brakowi wiary środki masowego przekazu nadają status moralnego podwigu i tym samym sieją niewiarę w duszy milionów innych ludzi. Ta niewiara jest dzisiaj główną przeszkodą dla ustanowienia pokoju na Ukrainie.

Dlatego istotą apelu o pokój jest nie tylko porzucenie broni, ale i zawierzenie Chrystusowi – Jedynemu, który prawdziwie czyni pokój, który zwycięża świat swoją wszechogarniającą miłością
– zakończył.

W związku z ostatnią podróżą tzw. patriarchy Filareta do USA wypowiedział się także arcybiskup gorłowski i słowiański Mitrofan.

W końcu 2014 roku „synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kijowskiego patriarchatu” podjął słuszną decyzję o zasuspendowaniu tzw. biskupa użgorodskiego i zakarpackiego Kiryła (Michajliuka) za pozowanie na fotografiach z bronią w ręku.

„Takie postępowanie biskupa Kiryła jest dużym naruszeniem kanonicznych zasad, które zabraniają duchownym brać do ręki śmiercionośną broń” – poinformowano wówczas w komunikacie „synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kijowskiego patriarchatu”.

Na tle takiej decyzji waszyngtońska podróż „patriarchy Filareta” po to, by pomodlić się o pokój i poprosić o amerykańską broń jest absurdalna. Człowiek, który prosi o broń, którą jak wiadomo, będą zabijani ludzie, jest współuczestnikiem zabójstwa.

Nie lepiej pomodlić się o pokój i zwracać się do wszystkich władnych z prośbą, by zrobili wszystko co możliwe, żeby zakończyć cierpienia tych, którzy nie biorą udziału w zbrojnym konflikcie, ale najbardziej z jego powodu cierpią – ludności cywilnej: starców, kobiet, dzieci, które są obywatelami Ukrainy?


Na podst. pravoslavie.ru i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)