Aktualności:

Numer 11(245)    listopad 2005Numer 11(245)    listopad 2005
fot.Krzysztof Miszułowicz
2015 IV 18 Supraska Ławra Podlaską Marką Roku

Podobnie jak w zeszłym roku Monaster na Świętej Górze Grabarce, tak i w tym roku monaster w Supraślu został laureatem Podlaskiej Marki Roku 2014.

W konkursie przyznawane są w różnych kategoriach nagrody, o których decyduje kapituła. Jedną nagrodę przyznaje się jednak na podstawie wyników głosowania internautów. To właśnie w tym głosowaniu monaster zdobył zdecydowaną większość głosów.

Nagrodę (m.in. czek na 15 tys. złotych) odebrali przełożony supraskiej ławry o. archimandryta Andrzej (Borkowski), Adam Musiuk oraz Mariusz Nikiciuk.

– Trudno sobie wyobrazić Podlasie bez pięćsetletniej historii naszego monasteru, który jest chlubą nie tylko prawosławnych, ale wszystkich mieszkańców kraju – powiedział o. archimandryta Andrzej.

– Pięćset lat czekał monaster na Podlaską Markę – powiedział Adam Musiuk. – Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy oddali na niego swoje głosy, będą monaster odwiedzać, obserwować i dalej pomagać w rozwoju tego bardzo ważnego, może nawet najważniejszego, zabytku Podlasia.

– W tym roku rozpoczynamy restaurację słynnych XVI-wiecznych fresków supraskich i traktujemy to jako pierwszy krok do powrotu serbskich fresków do supraskiej cerkwi – dodał Adam Musiuk, odbierając symboliczny czek.

Prócz pieniędzy monaster uzyskał również prawo do posługiwania się logotypem konkursu oraz hasłem „Podlaska Marka Roku 2014 – Nagroda Podlaskich Konsumentów”.
(jm
Jan Makal

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)