Aktualności:

2016 I 22 Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane

SouheilFarah, matuszkaSiergija (Bujczyk), o. archimandryta dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz), metropolita poczajowski Włodzimierz (Moroz), wikariusz diecezji kijowskiej, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie w 1946 roku zostali laureatami 27 edycji Nagrody im Księcia Konstantego Ostrogskiego.

SouheilFarah
otrzymał nagrodę za trud w dziele dialogu i zbliżenia między prawosławnymi i rzymskimi katolikami, pojmowany jako odpowiedź na wyzwania niesione przez świat islamu. Laureat, profesor filozofii, znawca problemów cywilizacyjnych, jest wykładowcą Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, członkiem rzeczywistym Rosyjskiej Akademii Nauk, założycielem i prezesem Rosyjsko-Libańskiego Domu w Bejrucie, prezesem Otwartego Uniwersytetu Dialog i Cywilizacja, członkiem Światowego Forum Duchowej Kultury, jednym ze światowych liderów procesu zwanego dialogiem kultur i cywilizacji, autorem ponad dwudziestu książek i około trzystu artykułów, dotyczących dialogu cywilizacji i rosyjskiej literatury.

MatuszkęSiergiję (Bujczyk) uhonorowano za trud założenia archiwum monasteru św. Eufrozyny w Połocku oraz wydawniczy, realizowany od 1991 roku. Matuszka jest członkiem rady wydawniczej przy egzarchacie białoruskiej Cerkwi prawosławnej. Pod jej redakcją ukazało się od około pięćdziesięciu pozycji książkowych. Najwybitniejszym jej dziełem jako redaktorki i współautorki jest „Połockojeradowanije” – historia monasteru i żywot św. Eufrozyny Połockiej. Pozycje przygotowywane przez zespół kierowany przez matuszkęSiergiję osiągają wielotysięczne nakłady i wpływają na kształtowanie duchowej kultury Białorusinów w kraju i w Polsce.

O. archimandrytę dr hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza), profesora Uniwersytetu w Białymstoku, wyróżniono za uświadomienie polskiemu czytelnikowi źródeł rozłamu chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie w pierwszym tysiącleciu. Jego badania oparte są głównie na dokumentach greckich i łacińskich. Obraz dryfowania dwóch światów chrześcijańskich w przeciwstawnych kierunkach ukazuje zwłaszcza fundamentalna praca „Dzieje Wschodnich Rzymian”. Laureat jest autorem licznych publikacji, między innymi „W cieniu Chalcedonu”, „Monastycyzm bizantyński”, „Cesarz i dogmat” oraz ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych.
Na ręce metropolity poczajowskiego Włodzimierza (Moroza), wikariusza diecezji kijowskiej, kapituła chciała przekazać nagrodę Ławrze Poczajowskiej, która w Rzeczypospolitej odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu duchowości i tożsamości prawosławnych i odgrywa ją do dziś, za trwanie w wierze na terenie objętym od ćwierćwiecza silnymi konfliktami międzywyznaniowymi.

Stowarzyszeniu Rodzin Ofiar Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie w 1946 roku przyznano nagrodę w 70. rocznicę tamtych wydarzeń, za ochronę pamięci o mieszkańcach wówczas spacyfikowanych wsi w obecnych powiatach bielskim i hajnowskim.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)