Aktualności:

2016 V 30 W rocznicę kanonizacji św. Amfilochiusza

Uroczystą Liturgię w rocznicę kanonizacji św. Amfilochiusza Poczajowskiego odsłużono 12 maja w soborze Przemienienia Pańskiego w Poczajowskiej Ławrze. Nabożeństwu przewodniczył metropolita chustowski i winogradowski Mark we współsłużeniu z siedmioma metropolitami i dwoma biskupami Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, także wieloma duchownymi.
Pod dachem Preobrażeńskiego Soboru zebrały się tysiące wiernych. Po Liturgii wszyscy w krestnym chodzie przeszli do pieszczernej cerkwi, gdzie odprawiono molebien.
W wigilię święta po wsienoszczni odsłużono akafist do świętego.
Św. Amfilochiusz urodził się we wsi Małaja Iłowica w okręgu tarnopolskim w 1884 roku. Brał udział w I wojnie światowej już jako człowiek w pełni ukształtowany, w wieku 31 lat, został posłusznikiem w Poczajowskiej Ławrze.
8 lipca 1932 roku z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Dionizego (Waledyńskiego) został postrzyżony w małą schimę z imieniem Józef. W 1933 roku otrzymał święcenia diakońskie, trzy lata później kapłańskie. Wkrótce zasłynął jako wielki podwiżnik, doskonały nastawiacz kości, lekarz, uzdrowiciel.
Jesienią 1962 roku za obronę przed zamknięciem soboru Świętej Trójcy został skierowany do szpitala psychiatrycznego. Po wypuszczeniu powrócił do rodzinnej miejscowości i zamieszkał u swojego kuzyna. Służył tam ludziom – odprawiał molebny, uzdrawiał chorych, posiadał dar prozorliwości.
Niebawem jeden z jego krewnych wywiózł go w odosobnione miejsce i brutalnie pobił. W ciężkim stanie mnich został przewieziony do Poczajowskiej Ławry i postrzyżony w wielką schizmę z imieniem Amfilochiusz.
Przeżył, a ponieważ nie miał prawa przebywać w Ławrze, powrócił do rodzinnej miejscowości. Wieści o jego darze prozorliwości i uzdrawiania rozeszły się szeroko. Codziennie przyjmował nawet do kilkuset osób.
Odszedł do Pana 1 stycznia 1971 roku. Tak jak za życia, także po śmierci na jego grób przyjeżdżały setki pielgrzymów, wielu po modlitwie uzyskiwało uzdrowienie.
Kanonizacja starca Amfilochiusza odbyła się 12 maja 2002 roku w Uspienskim Soborze Poczajowskiej Ławry. Uroczystościom przewodniczył metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz. Podczas kanonizacji na niebie pojawił się ułożony z chmur krzyż.
Św. Amfilochiusz i św. Hiob należą do najbardziej czczonych świętych w Poczajowie. Każdego dnia przy jego relikwiach odbywa się modlitwa.
oprac. Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)