Aktualności:

2018 I 31 Restauracja żelaznej cerkwi

Odrestaurowanie zabytku, położonego w dzielnicy Fanar, nad zatoką Złoty Róg, sfinansowane przez oba rządy, kosztowało 16 mln dolarów.
Patriarcha Bartłomiej wspomniał o historycznych związkach między dwiema Cerkwiami, podkreślając że w stambulskiej dzielnicy Fanar znajdowała się zarówno rezydencja patriarchatu konstantynopolitańskiego, jak i bułgarska parafia.
Patriarcha bułgarski podziękował tym, którzy sfinansowali i odbudowali cerkiew.
W poświęceniu wziął udział prezydent Bułgarii Bojko Borisow, na uroczystości, które odbyły się już na cerkiewnym pogoście, przybył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.
Bułgarska cerkiew św. Stefana, nazywana żelazną (swoją nazwę zawdzięcza żelaznemu szkieletowi, na którym została zbudowana), odegrała ogromną rolę w bułgarskiej narodowej i cerkiewnej historii. Świątynia stanęła na posesji, przekazanej bułgarskiej wspólnocie w połowie XIX wieku. W 1849 roku na tym miejscu wyświęcono pierwszą drewnianą cerkiew, która stała się jednym z ośrodków bułgarskiego narodowego odrodzenia. To tutaj w 1870 roku został odczytany firman sułtana Abdul -Aziza, w którym Bułgarzy zostali uznani za naród z prawem do cerkiewnej autonomii. Tutaj też, w 1872 roku, podczas Liturgii w dniu pamięci świętych Cyryla i Metodego, pierwszy egzarcha bułgarski Anfim ogłosił autokefalię bułgarskiej Cerkwi, początkowo nieuznanej przez patriarchat konstantynopolitański.
Budowa żelaznej cerkwi została rozpoczęta w 1892 roku przez egzarchę bułgarskiego Józefa I. Jej architektem jest Ormianin Owsep Aznawurian. Pięćset ton żelaznych konstrukcji przygotowano w Wiedniu w latach 1893-1895. Budowa cerkwi dobiegła końca latem 1896 roku. Sześć dzwonów na czterdziestometrową dzwonnicę, z których dwa zachowały się do dziś, odlano w Rosji w fabryce Ołowianiszikowa w Jarosławiu. Ikonostas świątyni został także przygotowany w Rosji, w firmie Achapkina w Moskwie. Ikony do ikonostasu napisał rosyjski ikonopisarz Lebiediew.
Wyświęcenie cerkwi św. Stefana odbyło się w 1898 roku. Świątynia została zamknięta po dojściu do władzy w Turcji Kemala Ataturka. Po wielu latach przerwy pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 27 grudnia 2010 roku, w dzień pamięci patrona świątyni. Latem 2012 roku cerkiew została zwrócona bułgarskiej wspólnocie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)