Aktualności:

Numer 5(215)    maj 2003Numer 5(215)    maj 2003
fot.fot. Marek Dolecki
2019 XI 28 Na zachodnią Białoruś bez wizy

Do Brześcia i Grodna można już jechać bez wizy. O zasadach mówi kierownik wydziału konsularnego białoruskiej ambasady w Warszawie Walerij Cynkiewicz: Rzeczywiście, zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Białoruś z 7 sierpnia 2019 roku nr 300 bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać do piętnastu dni w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno (link do filmu). Strefa obejmuje miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno, rejony grodzieński, brzostowicki, wołkowyski, woronowski, lidzki, swisłoczski, szczuczyński.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś będą potrzebne:

– ważny paszport;

– dokument uprawiający do zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na tym terenie. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy skontaktować się z takim biurem. Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali usługi turystyczne (zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka). Biuro podróży wyśle drogą elektroniczną wspomniany dokument, który należy wydrukować i okazać funkcjonariuszom służby granicznej podczas wjazdu na Białoruś;

ubezpieczenie medyczne na okres pobytu;

środki płatnicze w walucie zagranicznej lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwot bazowych. W listopadzie 2019 roku to 51 rubli, czyli około 100 złotych.

Wjazd bezwizowy do innych rejonów obwodów brzeskiego i grodzieńskiego też jest możliwy, ale wyłącznie w grupie z przewodnikiem od białoruskiej firmy turystycznej.

Dodatkowo 27 lipca 2018 roku został wprowadzony bezwizowy wjazd na terytorium Republiki Białoruś na termin nie więcej niż 30 dób przez przejście graniczne “Lotnisko Narodowe “Mińsk” dla obywateli ponad 70 państw, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Taki bezwizowy wjazd możliwy jest tylko dla osób, podróżujących samolotami w obie strony, czyli przylot i odlot mają się odbyć z lotniska “Mińsk”. Ruch bezwizowy też nie obejmuje podróżujących z Rosji czy do Rosji (te loty są traktowane jako wewnętrzne, nie są objęte kontrolą graniczną) oraz posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.

Dzień przylotu i odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu. Liczba wjazdów na Białoruś nie jest ograniczona, jednak liczba dni pobytu na Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)