Aktualności:

2019 XII 24 Profesorowie Joanicjusz Nazarko i Jerzy Uścinowicz nagrodzeni Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, drugi co do ważności po Orderze Orła Białego, wręczyła prof. Joanicjuszowi Nazarko i prof. Politechniki Białostockiej Jerzemu Uścinowiczowi szefowa kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej minister Halina Szymańska. Ordery nadaje prezydent RP. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim 19 grudnia. Order został ustanowiony w 1921 roku za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu - za rozwój gospodarczy, służbę publiczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną.  Joanicjusz Nazarko, urodzony w Michałowie, ukończył studia na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej i tam też uzyskał stopień doktora (1983) oraz doktora habilitowanego nauk w zakresie elektrotechniki-elektroenergetyki (1998). Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2015 roku w zakresie nauk ekonomicznych.  Związał się z Politechniką Białostocką, gdzie w latach 2005 - 2008 był jej rektorem, dziekanem wydziału zarządzania (2002 - 2005 i 2008 - 2016), od 2008 kierownikiem  katedry informatyki gospodarczej i logistyki. Zasiada w konwencie i senacie Politechniki Białostockiej.  Jest twórcą  podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz twórcą metodologii foresightu gospodarczego. Stworzył naukową szkołę foresightu (przewidywalności).
Architekt dr hab. Jerzy Uścinowicz, urodzony w Białymstoku, jest profesorem Politechniki Białostockiej. Pisaliśmy nieraz o  jego dorobku, z racji tworzenia podstaw teoretycznych projektowania obiektów sakralnych, jak i realizacji jego projektów, w postaci wniesionych cerkwi (m. in. w Białymstoku św. Jerzego i Zmartwychwstania Pańskiego, w Bielsku Podlaskim Pokrowska i Świętej Trójcy, w Bobrownikach, Grodnie). Jerzy Uścinowicz jest nauczycielem akademickim. Kieruje zakładem architektury kultur lokalnych wydziału architektury Politechniki Białostockiej. Jest profesorem Międzynarodowej Akademii Architektury.  Jego praca naukowo-badawcza i projektowa jest zorientowana na problematykę architektury miejsc kultu i pamięci oraz kulturowego pogranicza, dokładniej na teologię i filozofię architektury, antropologię kultury, etnologię oraz konserwację zabytków.
(Więcej o nagrodzonych w lutowym wydaniu PP)
fot. Dominik Dorosz / AGH

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)