Aktualności:

Numer 8(350)    sierpień 2014Numer 8(350)    sierpień 2014
fot.Anna Radziukiewicz
1970 I 01 Cerkiew Przemienienia

W poprzednim numerze Przeglądu Prawosławnego informowaliśmy o osiągnięciach naukowych naszych duszpasterzy. Z prawosławiem i prawosławna teologią związany był również przewód kwalifikacyjny I stopnia, do którego doszło 24 lutego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rada Wydziału Architektury Wnętrz tej uczelni poddała ocenie dorobek twórczy i osiągnięcia dydaktyczne mgr inż. arch., arch. wnętrz Tatiany Misijuk oraz przygotowany przez nią specjalnie dla potrzeb tego przewodu projekt i pracę kwalifikacyjną: "Cerkiew Przemienienia. Wnętrze, bryła i otoczenie świątyni jako funkcja sprawowanego w niej nabożeństwa". Promotorem Tatiany Misijuk był prof. Andrzej Bissenik,
   a jej dorobek i przedstawiony projekt recenzowali prof. Andrzej Basista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz prof. Lech Koliński z ASP w Warszawie.

   Makieta cerkwi Przemienienia widok z zewnątrz Tatiana Misijuk podjęła się bardzo trudnego zadania, bowiem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat budownictwo sakralne rozwija się w Polsce na wielką skalę. Skoro pojawiło się tak wiele nowych świątyń i tak wiele nowych rozwiązań, już sama propozycja projektu świątyni - bryły architektonicznej, wnętrza, programu ikonograficznego, poszczególnych elementów wystroju, jak również najbliższego otoczenia - skłania w tym kontekście do pytania, czy w ogóle można coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Okazuje się, że nie tylko można, ale i trzeba.
   Projekt cerkwi Przemienienia rozważnie i zdecydowanie osadzony jest na tradycyjnych podstawach, wzorowany na najbardziej charakterystycznych przykładach z historii chrześcijańskiej sztuki sakralnej, a jednocześnie jest rozwiązaniem niezwykle nowatorskim.
   Podporządkowując się wymogom kanonów tradycji i rozważnie zachowując symboliczne elementy architektury i układu wnętrza świątyni, daje im nową oprawę. Nie chodzi tu jedynie o wykorzystanie współczesnych możliwości technologicznych. Wszystkie elementy architektury i wnętrza świątyni podporządkowane są sprawowanemu w niej nabożeństwu.
   Projekt cerkwi Przemienienia charakteryzuje zwarta bryła oraz ścisła korespondencja wnętrza z wyglądem zewnętrznym świątyni - cała jej struktura i wszystkie elementy wnętrza ograniczają się do tego co niezbędne i najważniejsze. Brakuje tu jakichkolwiek zbędnych detali, które nie miałyby wyraźnie określonej funkcji liturgicznej, a ich znaczenie ograniczałoby się jedynie do "dekoracji".
   Cerkiew Przemienienia jest bardzo dobrym przykładem holistycznego traktowania sztuki sakralnej - zarówno bryła architektoniczna, wnętrze, jak i całe otoczenie świątyni są nie tylko podporządkowane jej liturgicznemu przeznaczeniu, ale też współdziałają z nim i zdecydowanie je wspomagają.
   Recenzenci, Rada Wydziału Architektury Wnętrz i goście wysoko ocenili pracę p. Misijuk.
   Makieta cerkwi Przemienienia widok z  wewnątrz Obecny na tym przewodzie kwalifikacyjnym metropolita Sawa wyraził przekonanie, iż nowe pokolenie projektantów pomoże uniknąć projektowych i realizatorskich trudności, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat towarzyszyły powstawaniu nowych prawosławnych świątyń. W swej wypowiedzi o przedstawionym projekcie cerkwi podkreślił znaczenie wiedzy teologicznej, znajomości prawosławnej liturgiki i symboliki przy podejmowaniu tego rodzaju prac projektowych.
   Propozycja matuszki Tatiany Misijuk rozważnie łączy osiągnięcia i możliwości współczesnej technologii z wymogami prawosławnej teologii.
   CMK

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)