Aktualności:

hiyuiyugi Numer 10(316)    październik 2011Numer 10(316)    październik 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2002 I 28 Przegląd Prawosławny nagrodzony

Stowarzyszenie Kultury Słowiańskiej przyznało nagrody im. Fiodora Dostojewskiego za rok 2001. Wśród nagrodzonych znalazła się redakcja
   "Przeglądu Prawosławnego"
.
   Kapituła Nagrody, której przewodniczy Andrzej Zaniewski, wiceprezes Związku Literatów Polskich, nagrodziła także prof. Alicję Wołodźko - Butkiewicz (za badania naukowe nad literaturą rosyjską oraz prace translatorskie z zakresu tej literatury), Bronisława Branko Cirlića (za dokonania popularyzatorskie i translatorskie z zakresu literatury jugosłowiańskiej) oraz Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód" (za propagowanie współpracy między narodami polskim i rosyjskim na polu nauki, kultury i gospodarki).
   Redakcja "Przeglądu Prawosławnego"została uhonorowana za "popularyzację nauki i kultury narodów wyznających obrządek prawosławny w Polsce oraz za pielęgnowanie zjawiska tolerancji religijnej".
   Nagrody, w gmachu Stowarzyszenia Współpracy "Polska - Wschód"w Warszawie, wręczali Andrzej Zaniewski i Eugeniusz Orłow, przewodniczący Stowarzyszenia Kultury Słowiańskiej. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1981 roku.
   - 20 lat temu - mówiła prof. Alicja Wołodźko - nie ceniono w Polsce rusycystów. Dziś także się ich nie ceni, a książek z literatury rosyjskiej prawie się nie wydaje z powodu bariery ekonomicznej. W Polsce wciąż się myśli, że Europa kończy się na Bugu. Tymczasem Zachód zachwyca się nieodmiennie Dostojewskim, Tołstojem, Czechowem. Miłosz w Ameryce wykładał na katedrze litera-tury rosyjskiej, a nie polskiej. W Rosji dziś kwitnie wspaniała literatura, ale Polacy nic o niej nie wiedzą.
   Serbski pisarz i tłumacz literatury jugosłowiańskiej, mieszkający w Polsce Bronisław Branko Cirlić, odbierając nagrodę wyznał: - Wszystko, co w życiu robiłem, służyło popularyzacji słowiańskiej kultury. Pan Branko jest wielkim zwolennikiem jedności narodów słowiańskich. - Wierzę, że po wielkim zjednoczeniu Niemiec dojdzie do zjednoczenia Słowian - mówił.
   Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny "Przeglądu", odwołał się do wielkiej tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której ponad połowę obywateli stanowili wyznawcy prawosławia.
   - Dziś, kiedy Polska wpisuje się do rodziny narodów Zachodu - mówił - odnawianie kontaktów ze Wschodem jest naszą powinnością.
   Otrzymanie nagrody im. Fiodora Dostojewskiego, "piewcy Przemienienia", jest dla redakcji "Przeglądu Prawosławnego"wielkim zaszczytem.
   

Michał Bołtryk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)