Aktualności:

Numer 3(225)    marzec 2004Numer 3(225)    marzec 2004
fot.Marta Łuksza
2006 XI 25 Wystawa o rozpowszechnianiu się Pisma Świętego

„Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Słowo było Bogiem” – te słowa z Ewangelii św. Jana są najlepszym mottem wystawy „Na początku: Biblie pierwszego tysiąclecia”, otwartej w galerii Artura Sacklera w Waszyngtonie.
   Po raz pierwszy pod jednym dachem zebrano ponad siedemdziesiąt bezcennych starożytnych rękopisów i ksiąg, dzięki którym można prześledzić, jak w pierwszych wiekach naszej ery rozpowszechniało się Pismo Święte.
   Swoje skarby udostępniło szesnaście organizacji i instytucji z jedenastu krajów, w tym także Rosyjska Biblioteka Narodowa. Szczególną szczodrość okazały Brytyjska Biblioteka w Londynie, Biblioteka Bodleianum w Oxfordzie i monaster św. Katarzyny na Górze Synaj.
   Otwarcie wystawy zbiegło się z jubileuszem setnej rocznicy przekazania narodowi USA kolekcji biblijnych rękopisów amerykańskiego mecenasa Charlesa Friera. Na wystawie zostały szeroko zaprezentowane fragmenty „Kodeksu waszyngtońskiego” – datowanego na IV-V wiek, jego wizytówką okazała się drewniana okładka Ewangelii św. Marka i św. Mateusza z ich wizerunkami. Ale to nie one były głównymi „perłami” ekspozycji. Wśród eksponatów znalazły się fragmenty wspaniałych rękopisów z Qumran, nazywanych także „Zwojami znad Morza Martwego”, napisanych przed 73 rokiem naszej ery, kartki z kodeksu Aleppo i Sankt-Petersburskiego Pięcioksiągu, zapisane na początku X wieku ręką jednego z najlepszych kopistów Tory, trzy maleńkie fragmenty Ewangelii św. Mateusza, być może napisane za życia ewangelisty. Są tu także najstarszy z zachowanych do naszych czasów rękopis Ksiąg Mojżeszowych, jeden z najwcześniejszych rękopisów Ewangelii w języku łacińskim, strony wewnętrzne Kodeksu Synajskiego, najstarsza Biblia z ilustracjami na całą stronę.
   Nie zabrakło także tekstów biblijnych napisanych najstarszym słowiańskim alfabetem – głagolicą. Jeden z nich, tzw. Kodeks Zografski, pochodzi z monasteru o tej samej nazwie na Atosie, inny z monasteru św. Katarzyny. Obok nich znalazły się karty starych ormiańskich Ewangelii, a także fragment gruzińskiego Psałterza na papirusie.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)