Aktualności:

2006 XII 05 Latarnia Umarłych nie zgasła

O Latarni Umarłych z Tomaszowa Mazowieckiego, symbolicznej mogile tych, którzy grobu nie mają, pisaliśmy w numerze listopadowym z 2002 roku. Ustawiono ją w 1942 roku na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Smutnej. Takie pomniki, pojawiające się na nekropoliach w minionych stuleciach, są teraz ogromną rzadkością. Tomaszowski także był już bardzo zniszczony. Tamtejszy prawosławny cmentarz niemal zresztą całkowicie przeszedł już do przeszłości. Pozostał na nim tylko jeden pomnik z prawosławnym krzyżem i napisem cyrylicą.
   Włodzimierz Koperkiewicz, autor tekstu sprzed czterech lat, doniósł nam, że Latarnia została uratowana. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Tomaszowian wykorzystał na jej renowację pieniądze – prawie trzy tysiące złotych – zebrane przed rokiem na cmentarzach w okresie rzymskokatolickiego Święta Zmarłych. Żeliwna Latarnia zyskała nowy cokół i podmurówkę.
   Włodzimierz Koperkiewicz, opiekun miejsc pamięci narodowej, poinformował nas również o rozwijającej się w woj. łódzkim akcji ratowania miejsc pochówku żołnierzy wszystkich stron walczących podczas pierwszej wojny światowej. Wiele z tych cmentarzy kryje prochy prawosławnych.
   Oczyszczaniem terenu i ustawianiem krzyży zająć się chcą, nie czekając na dotacje i działania urzędników, lokalni ochotnicy. (ota)
   
   fot. J. Wojniłowicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)