Aktualności:

Numer 9(255)    wrzesień 2006Numer 9(255)    wrzesień 2006
fot.Anna Kertyczak
2006 XII 05 Ważna jest dobra współpraca

Arcybiskup Edward Ozorowski został nowym rzymskokatolickim metropolitą białostockim. Jego ingres do białostockiej katedry odbył się 16 listopada. W uroczystości wzięli udział nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski kardynał Józef Glemp, kardynał Henryk Gulbinowicz, który konsekrował biskupa Ozorowskiego przed 27 laty oraz trzydziestu biskupów z kraju i zagranicy. Cerkiew prawosławną reprezentował biskup białostocko-gdański Jakub.
   – Na tę nominację oczekiwaliśmy również i my, wierni Cerkwi prawosławnej – powiedział władyka. – Nie da się przecież ukryć, wiele spraw, które dotyczą mieszkańców Białostocczyzny, zależy od dobrej współpracy naszych Kościołów, a ton stosunkom nadają niewątpliwie biskupi. Z wielką satysfakcją uczestniczę w tej doniosłej uroczystości, mając nadzieję, że nasze stosunki i współpraca będą układały się jak dotychczas. Region, w którym Bóg pozwolił nam być biskupami, jest terenem szczególnym, mieszkają tu bowiem katolicy i prawosławni, gdzie jedni i drudzy dają świadectwo swej wiary w trójjedynego Boga i naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. W dobie laicyzacji, czy wręcz walki z tym co chrześcijańskie, którą coraz wyraźniej zauważamy w świecie, trzeba nam wzajemnej miłości, wspólnego świadectwa i zgodnego działania dla dobra naszej chrześcijańskiej wiary.
   Biskup Jakub przekazał najlepsze życzenia od metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz prezent – ikonę Świętej Trójcy. W swoim imieniu podarował łampadkę.
   Na podst. KAI
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)