Aktualności:

2006 XII 05 Wieczór kultury białoruskiej

To było spotkanie kultury białoruskiej rozwijającej się po obu stronach granicy, ze strony białoruskiej – profesjonalnej, z naszej – amatorskiej. Odbyło się 17 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Zgromadziło ważnych gości, wśród nich biskupa diecezji białostocko-gdańskiej Jakuba, ambasadora Białorusi w Polsce – Pawła Łatuszkę, konsula generalnego w Białymstoku Leonida Karawajko, posła Eugeniusza Czykwina. Wieczór zorganizowała ambasada Białorusi w Polsce i generalny konsulat Białorusi w Białymstoku.
   Najważniejszym wydarzeniem stało się otwarcie wystawy malarskiej Uładimira Prakapcowa, dyrektora Państwowego Muzeum Sztuki Białorusi, i jego syna Pawła. Pokazano ponad 40 bardzo ciekawych, różnorodnych prac.
   Nowe książki prezentował znany poeta, radiowiec Naum Halpiarowicz i historyk sztuki prof. Wiera Prakapcowa. Można było też kupić książki białoruskiego egzarchatu Cerkwi. Oferowano kilkadziesiąt tytułów, a także płyty z nagraniami białoruskich zespołów muzycznych.
   „Sierafimawy braty” to film dokumentalny o nowym monasterze założonym niedaleko Brześcia w Chmielowie. W CKP odbyła się jego prezentacja.
   Porywające było wystąpienie, dobrze już znanego na Białostocczyźnie, zespołu pieśni i muzyki ze Słonima – Hrymata. Zespół witał już gości u progu, potem dał swój koncert.
   Z polskiej strony wystąpili najmłodsi Białorusini – przedszkolaki z Białegostoku, którzy w placówce przy ul. Piłsudskiego uczą się języka białoruskiego, pieśni, wierszy, tańców, oswajają się ze sceną. Śpiewali też dorośli i seniorzy białoruskiej sceny w Polsce.
   Wieczór był udaną formą przybliżenia białoruskiej kultury. Następnego dnia zespół Hrymata wystąpił w Gródku. (ar)
   
   fot. Anna Radziukiewicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)