Aktualności:

Numer 5(347)    maj 2014Numer 5(347)    maj 2014
fot.Gali Tibbon
2006 XII 05 Nowe umiejętności, nowe możliwości

„Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej” to tytuł projektu skierowanego do przedstawicieli parafii prawosławnych. Prowadzą go dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich fundacja Oikonomos oraz diecezja.
   Odbyły się już dwa szkolenia (w każdym uczestniczyło około sześćdziesięciu osób), a podczas wizyty studyjnej w Białowieży można się było na własne oczy przekonać, że parafia może zdobyć fundusze na remont cerkwi, a także na wymianę młodzieżową.
   Ponadto od września wszystkim zainteresowanym służy otwarty punkt konsultacyjny w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
   Życie cerkwi to także chór, spotkanie, wieczorek kulturalny, pielgrzymki autokarowe czy skromna gazetka. Parafie mają na to niewystarczające środki, a mogą przecież uzyskać wsparcie z Urzędu Miasta czy odpowiedniego ministerstwa. Projekt ma też ośmielić świeckich przedstawicieli parafii. Proboszcz bardzo często potrzebuje pomocy.
   Kolejne jednodniowe szkolenie „Realizacja i monitoring projektu” odbędzie się w dwóch terminach: 9 i 21 grudnia 2006 roku w CKP.
   Prosimy o kontakt e-mailowy (punkt@oikonomos.pl) lub telefoniczny z koordynatorem projektu Dariuszem Żdanukiem (0665 832 239). Informacje można też uzyskać w punkcie konsultacyjnym, pokój nr 11, tel. (0 85) 7 44 30 10, w. 34, fax. 085 74436 46. (daż)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)