Aktualności:

Numer 11(413)    Listopad 2019Numer 11(413)    Listopad 2019
fot.Wiaczesław Perek
2006 XII 07 Z pomocą medyczną

Pomoc medyczną wartości 435 tys. dolarów okazała Albanii Międzynarodowa Prawosławna Charytatywna Służba (IOCC). Dla kraju, w którym zaledwie jeden procent narodowego budżetu przeznaczony jest na ochronę zdrowia, a dwadzieścia pięć procent ludności żyje poza marginesem ubóstwa, to niemałe wsparcie.
   Wśród dostarczonych towarów znalazły się materiały opatrunkowe, prześcieradła, wózki inwalidzkie, sprzęt do anestezjologii i opieki nad noworodkami. Dary trafiły do wojskowego uniwersyteckiego szpitala Tirany, jedynej takiej placówki w kraju, z oddziałem chirurgii urazowej i ortopedii.
   – Sytuacja w albańskiej służbie zdrowia pogarsza się z roku na rok i ta pomoc jest coraz ważniejsza – mówi dr Charles Linderman, główny medyczny konsultant szpitala, który obsługuje ponad 70 proc. ludności. Jego zdaniem jest to największa pomoc od siedmiu lat. Jej wartość jest równa rocznemu budżetowi szpitala.
   Dostawa, możliwa dzięki sponsorom Northwest Medical Teams i fundacji Dietrich W. Botstiber, była kolejnym etapem realizacji długofalowego programu IOCC pomocy humanitarnej Albanii.
   IOCC od 2001 roku dostarcza do tego kraju sprzęt medyczny, witaminy, pomaga klinikom kobiecym, organizuje medyczne kampanie społeczne adresowane dla młodzieży.
   W 2005 roku współpracownicy IOCC dostarczyli witaminy i odżywki na sumę 440 tys. dolarów do klinik pediatrycznych, bezpłatnych stołówek i przytułków dla dzieci w całym kraju.
   IOCC została założona w 1992 roku jako oficjalna agencja do spraw pomocy humanitarnej przy Stałej Konferencji Kanonicznych Prawosławnych Biskupów Ameryki (SCOBA). Dotychczas zrealizowała programy pomocowe o wartości ponad 226 mln dolarów w trzydziestu krajach świata.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)