Aktualności:

Numer 9(339)    wrzesień 2013Numer 9(339)    wrzesień 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2006 XII 07 Serbski skarb na wystawie

„Varażdinski Apostoł” przedstawili w Muzeum Serbskiej Prawosławnej Cerkwi w Zagrzebiu metropolita Zagrzebia i Lubliany Jan oraz profesorowie Tomisław Jowanowicz i Drag Roksandicz.
   „Varażdinski Apostoł” stale przechowywany jest w Muzeum Serbskiej Cerkwi w Belgradzie. Z okazji 550. rocznicy spisania księgi muzeum serbskiej Cerkwi w Belgradzie oraz muzeum zagrzebsko-lublianskiej diecezji wydały jej reprint.
   Ta serbsko-słowiańska księga zrodziła się na terytorium obecnej republiki Chorwacji. Apostoł został spisany w 1454 roku w Varażdinie na zamówienie hrabiny Katarzyny Kantakuzen, małżonki hrabiego Ulricha Celskiego i córki despoty Brankowicza. Najprawdopodobniej nad tekstem pracowało trzech kopistów.
   – „Varażdinski Apostoł” świadczy o duszy serbskiego narodu, który potrafił bronić się i tworzyć wielkie utwory nawet w najcięższych czasach. – powiedział metropolita Jan. – Jego reprint jest w pewnym stopniu spłaceniem długu wobec przodków, a jednocześnie kamieniem do fundamentu budowy wspólnego życia na terytorium Chorwacji. Rękopis księgi, zdaniem metropolity, dowodzi udziału Serbów w historycznym, kulturowym i duchowej przeszłości Chorwacji.
   Oprócz reprintowego wydania „Apostoła” ukazała się także praca naukowa, nad którą pracowali wspólnie śp. prof. Slobodan Mileusnicz, akademik Momczilo Spremicz, prof. Tomislaw Jowanowicz, Dmitrij Stefanowicz i Radomir Stankowicz. Pomaga ona czytelnikom zrozumieć paleograficzne i leksykalne osobliwości tego literackiego zabytku.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)