Aktualności:

Numer 7(277)    lipiec 2008Numer 7(277)    lipiec 2008
fot.
2006 XII 07 Cerkiewna statystyka

W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba cerkwi w Rosji wzrosła prawie czterokrotnie, poinformował patriarcha moskiewski i całej Rusi Aleksy II. W 1986 roku w kraju było zaledwie 6800 cerkwi, teraz jest ich 27tys., liczba monasterów wzrosła z osiemnastu do sześciuset osiemdziesięciu – podał hierarcha w wywiadzie dla francuskiej gazety „Paris Match”. W samej tylko Moskwie niesie posługę 1700 duchownych i diakonów.
   Brak jest oficjalnych statystyk, jeśli idzie o liczbę prawosławnych – podczas ostatniego spisu powszechnego o wyznanie nie pytano. Zdaniem socjologów prawosławni stanowią 60-70 proc. wśród stu czterdziestu trzech milionów Rosjan. Cerkiew prawosławna uważa, że ochrzczono w niej około 80 proc. ludności.
   Zdaniem hierarchy liczba prawosławnych na Ukrainie, Białorusi, pośród słowiańskiej ludności Azji Centralnej sięga dziesiątek milionów, Mołdawia na przykład jest prawosławna niemal w stu procentach.
   Patriarcha Aleksy II wyraził wdzięczność prezydentowi Putinowi, który jego zdaniem dobrze rozumie rolę Cerkwi prawosławnej w społeczeństwie i uwzględnia ją przy podejmowaniu wielu decyzji. – Nie może mnie nie cieszyć fakt, że prezydent jest otwarty także wobec zwierzchników innych religii. To, że spotyka się z nimi, odwiedza meczety, synagogi, przyczynia się do umocnienia jedności narodu – powiedział patriarcha.
   Zauważył, że między władzą i Cerkwią zdarzają się różnice poglądów, np. w kwestii lekcji religii w szkole. Tym niemniej normalizację stosunków między Cerkwią i państwem, zarówno w Rosji jak i w większości krajów WNP, uznał za jedno z największych osiągnięć w ciągu ostatnich 15 lat. – Istniejący rozdział został zlikwidowany, teraz i Cerkiew, i państwo współpracują ze sobą na wszystkich szczeblach – stwierdził.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)