Aktualności:

Numer 1(391)    Styczeń 2018Numer 1(391)    Styczeń 2018
fot.Narodzenie Chrystusa Polichromia w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu
2007 III 12 Patriarcha Teoktyst ma 92 lata

92. rocznicę urodzin obchodził 7 lutego patriarcha rumuńskiej Cerkwi Teoktyst.
   Dostojny jubilat odprawił św. Liturgię w soborze, a następnie w patriarszym pałacu spotkał się ze swoimi gośćmi.
   W związku z uroczystościami w siedzibie patriarchatu ogłoszono dzień otwarty. Wszyscy mogli zwiedzić patriarszy sobór i pałac, w którym w czasach komunistycznych zasiadał rumuński parlament, zobaczyć wystawę fotograficzną opowiadającą o patriarsze, jego podróżach po Rumunii i za granicą, spotkaniach z hierarchami różnych religii.
   Dostojny jubilat urodził się 7 lutego 1915 roku w niedużej wsi w powiecie Botoszań na północy Rumunii, tuż przy granicy z Mołdawią. Był dziesiątym dzieckiem w rodzinie.
   Na chrzcie otrzymał imię Toader. Służbę Bogu rozpoczął w monasterze w wieku trzynastu lat. Potem ukończył duchowne seminarium, służył w monasterze Czernika koło Bukaresztu, a w 1935 roku przyjął postrzyżyny z imieniem Teoktyst.
   W latach 1940-1945 studiował na wydziale teologii bukaresztańskiego uniwersytetu. Był arcybiskupem Mołdawii i Suczawy, arcybiskupem Jass, arcybiskupem Bukaresztu. 9 listopada 1986 roku został wybrany patriarchą Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej.
   Dzięki jego staraniom w całym kraju uratowano i zachowano dziesiątki cerkwi, które podczas rządów Ceausescu były przeznaczone pod rozbiórkę, zwłaszcza podczas realizacji „olbrzymich” architektonicznych projektów generalnego sekretarza w rumuńskiej stolicy i prowadzeniu polityki „centralizacji terytorium”, kiedy niszczono nie tylko świątynie, ale i całe wsie.
   Dzisiaj patriarcha Teoktyst, mimo swego wieku, pozostaje aktywny, w normalnym trybie odprawia nabożeństwa, pod jego kierownictwem w stolicy i w całym kraju przeprowadzana jest restauracja cerkwi, a także budowa nowych. Hierarcha niezmiennie cieszy się dużym autorytetem.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)