Aktualności:

Numer 10(292)    październik 2009Numer 10(292)    październik 2009
fot.
2007 III 14 Dwa spojrzenia na prawosławie

27 stycznia odbył się wernisaż wystawy fotograficznej. W dolnej sali Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku zostały zaprezentowane zdjęcia autorek – Alicji Ignaciuk i Krystyny Tomaszuk, będące jednocześnie dwoma spojrzeniami na prawosławie z perspektywy innego wyznania.
   Jabłeczna to miejsce powstania zdjęć Alicji Ignaciuk, ich tematem jest cerkiewna świeca jako symbol kontaktu człowieka z Bogiem. Zdjęcia ukazują proces ich powstania i towarzyszącą mu modlitwę, a także ich miejsce w świątyni jako wspólnej gorącej ofiary mnicha i wiernych.
   Krystyna Tomaszuk podjęła się przedstawienia pielgrzymów na Świętej Górze Grabarce, przy czym – co głośno zauważono – odznaczyła się wysoką kulturą fotografowania.
   Otwarcia wystawy dokonał prof. Andrzej Łapko, przewodniczący Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Głos zabrali także Marek Dolecki, podobnie jak autorki prezentowanych zdjęć członek Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego oraz wiceprezydent Białegostoku Aleksander Sosna. Poprzedzenie wystawy wypowiedziami właśnie tych osób pokazuje, ile dobrego można dokonać działając razem. Jednocześnie można propagować kulturę prawosławną, wpływać na rozwój sztuki fotograficznej oraz budować jedność społeczności miasta. Rzeczywisty krąg ludzi, którzy zyskali wydaje się być jeszcze szerszy – to wszyscy ci, którzy odwiedzili wystawę.
   
   (nk)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)