Aktualności:

2007 III 14 Irenko – jesteśmy z Tobą

W niedzielę 18 lutego do legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej przyszedł tłum ludzi dobrej woli. I choć 270 miejsc siedzących nie dla wszystkich wystarczyło, każdy był przekonany, że nie może go zabraknąć. Koncert solidarności z cierpieniem: „Irenko – jesteśmy z Tobą”, zainicjowany przez Jerzego Starzyńskiego, dyrektora Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” i o. Lubomira Worhacza, proboszcza parafii prawosławnej w Legnicy, dedykowany był Irenie Maciejowskiej-Michalak, jednej z pierwszych tancerek i konferansjerce zespołu oraz wspierającej ją w trudnych chwilach rodzinie – mężowi Jarosławowi, niespełna dwuletniemu synkowi Michasiowi, rodzicom i siostrze.
   Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Byłem chory, a odwiedziliście mnie (Mt 25, 34-36) – napisał w posłaniu, odczytanym przez o. Worhacza, arcybiskup Jeremiasz.
   – Irena nie prowokowała losu. Nieszczęście spotkało ją w domu, podczas zabawy z dzieckiem – powiedział witając gości Jerzy Starzyński.
   W sierpniu ubiegłego roku pęknięty dysk uszkodził jej rdzeń kręgowy i omal nie pozbawił życia. Po ciężkiej operacji porusza zaledwie palcami lewej ręki, lecz nie traci nadziei i poddaje się rehabilitacji.
   Koncert okazał się wspaniałym świadectwem jedności. Zgromadził wiernych prawosławnych, grekokatolików i rzymskich katolików. Świeckich i duchownych. Łemków, Ukraińców i Polaków. W przerwie w foyer teatru wyłożono trzy księgi, w których można było wpisać życzenia oraz wesprzeć skromnym datkiem leczenie i rehabilitację Ireny. Zapis koncertu na płycie DVD i księgi pojadą do niej do szpitala w Tarnowskich Górach.
   O jej szybki powrót do zdrowia, z nadzieją, że znów usłyszą ją w chórze parafialnym, modlą się wierni nie tylko z Legnicy, bo Irena bardzo wierzy w moc modlitwy. Na zakończenie w jej intencji oraz wspierających ją najbliższych wspólnie odśpiewano Otcze nasz i Bohorodyce Diwo.
   Anna Rydzanicz
   
Numer konta, na które można dokonywać wpłat:
Dominet Bank S.A. O/Legnica
68 1690 0013 2034 7400 1704 0002
z dopiskiem: Irenko - jesteśmy z Tobą

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)