Aktualności:

Numer 1(259)    styczeń 2007Numer 1(259)    styczeń 2007
fot.(-)
2007 IV 18 W Tanzanii misjonarze nie tylko ewangelizują

Z dziesięciodniową duszpasterską wizytą w Tanzanii przebywał patriarcha aleksandryjski Teodor. Spotkał się z politykami i przedstawicielami prawosławnej wspólnoty tego kraju, zapoznał z projektami prawosławnej misji. – Trud naszych misjonarzy wiąże się z poważnymi potrzebami tego afrykańskiego kraju – powiedział hierarcha. – Chociaż nasze siły są małe, oddajemy wszystko, co możemy, nie prosząc o nic w zamian.
   Zdaniem patriarchy najważniejszym problemem Tanzanii jest niedostatek wody pitnej, który może doprowadzić do epidemii. Przy wsparciu patriarchatu wywiercono już około dwudziestu ujęć wody, w sumie planuje się wykonanie jeszcze 380.
   Hierarcha wspomniał o ponownym otwarciu cerkiewnej szkoły św. Sawy w Aleksandrii. Młodzi ludzie z całej Afryki będą mogli tam zdobyć wykształcenie nie tylko z zakresu teologii, także medycyny i rolnictwa. – Ewangelia miłości powinna objąć najbardziej odległe regiony Afryki – podkreślił.
   W Dar es-Salam, stolicy Tanzanii, patriarcha ogłosił rozpoczęcie nowego programu charytatywnego dla dzieci Afryki, który ma być realizowany pod egidą Patriarchatu Aleksandryjskiego we współpracy z organizacją UNICEF. Gość podarował władzom stolicy dziesięć wózków inwalidzkich dla kalekich sierot. W sumie Cerkiew przekazała już 55 takich wózków, ale i tak pokrywa to zaledwie część potrzeb.
   W mieście Iringa patriarcha otworzył szpital i przedszkole, zbudowane za pieniądze prawosławnych darczyńców z Salonik.
   Aparaturę do kliniki ufundował cypryjski oddział „Lekarzy świata”. Wodę do nowo wybudowanych budynków przeprowadzili inżynierowie z ateńskiej dzielnicy Papagu, a zakup mleka i bułeczek dla stu dwudziestu dzieci w przedszkolu zostanie sfinansowany przez wiernych z podmiejskich dzielnic Salonik. Lekarze z Grecji północnej realizują program szczepień tysięcy dzieci m.in. od choroby Heinego-Mediny i innych.
   Zwierzchnika Cerkwi aleksandryjskiej witały setki dzieci ze szkół wy-budowanych przez miejscową diecezję. W mieście Nzichi hierarcha wyświęcił cerkiew św. Jana Chrzciciela. Po nabożeństwie gość i lokalny biskup Dimitri ochrzcili ponad 1600 dzieci i dorosłych.
   – Duszpasterska wizyta patriarchy w Tanzanii dodała nam nowych sił do dalszej pracy i naszej służby biednym oraz słabym – powiedział metropolita Irinupola i Wysp Seszelskich Dimitri.– Nie możemy zapominać, że dzieci Afryki nie tylko potrzebują naszej pomocy, one umierają z powodu jej braku. Trzy euro kosztuje szczepionka od ospy wietrznej, dziesięć euro surowica od malarii, sto euro kurs chemioterapii, a 1500 euro jedna studnia, która może uratować mieszkańców regionów dotkniętych suszą – dodał.
   W diecezji, na czele której stoi metropolita Dimitri, w ciągu dwóch lat wybudowano dziesiątki ujęć wodnych, zorganizowano dożywianie tysiąca dzieci i wielu, w tym także zarażonym od urodzenia wirusem HIV, zapewniono leczenie. Zbudowano siedem szkół, kilka cerkwi, klinikę.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)