Aktualności:

Numer 3(273)    marzec 2008Numer 3(273)    marzec 2008
fot.
2007 IV 18 Tradycyjna moralność a prawa człowieka

Utworzenie w ramach ONZ międzyreligijnego zgromadzenia, na którym przedstawiciele głównych wyznań ocenialiby światowe procesy po-przez pryzmat tradycyjnej moralności, zaproponował przewodniczący Wydziału Stosunków Zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu, metropolita smoleński i kaliningradzki, Cyryl. – Jest to potrzebne po to, by instytucje międzynarodowe nie narzucały większości ludzkości wyznającej tradycyjną moralność, opartą o wartości religijne, poglądów mniejszości – powiedział 13 marca w Paryżu na międzynarodowym seminarium UNESCO „Dialog cywilizacji: prawa człowieka, moralne wartości i kulturowa różnorodność”.
   Cerkiew prawosławna proponuje dzisiaj powrót do takiego rozumienia roli praw człowieka w życiu społecznym, które przyjęto w 1948 roku, a więc przyznania, że normy moralne mogą być realnym ograniczeniem w realizacji praw człowieka w sferze publicznej. Dla utworzenia takich ograniczeń potrzebny jest dialog z organizacjami religijnymi. Tymczasem, nawet w demokratycznym państwie, organizacje religijne pozbawia się prawa do tego właśnie dialogu.
   W normalnym demokratycznym państwie system wartości umacnia się w wyniku dyskusji, w której bez ograniczeń powinny brać udział grupy o różnym światopoglądzie, reprezentujące swój punkt widzenia, z którym większość się zgadza albo nie.
   – Dzisiaj nierzadko mamy do czynienia z naruszeniem tej zasady, zwłaszcza na poziomie międzynarodowych organizacji – powiedział metropolita Cyryl. – Ludzie, których prywatne poglądy są tożsame z poglądami mniejszości, starają się właśnie poprzez mechanizmy międzynarodowe i narodowe narzucać swój światopogląd większości. W wielu przypadkach, kiedy rozpoczyna się kolejna walka o prawa mniejszości, nie chodzi o realne zagrożenie i szczęście tych ludzi, lecz pragnienia narzucenia większości swego sposobu myśli i życia.
   W celu zobrazowania swoich słów hierarcha przypomniał, że obecnie pod naciskiem opinii mniejszości religijnych czy zsekularyzowanych kręgów, reprezentujących mniejszość, dochodzi do wycofywania chrześcijańskich symboli w miejscach publicznych.
   Komuś nie podoba się bożonarodzeniowa choinka, jasełka, tablice z dziesięcioma przykazaniami, krzyże na flagach wielu europejskich krajów, inni żądają wycofania lekcji religii ze szkół dlatego, że ktoś martwi się tym, że większość ludzi z własnej woli styka się z fundamentem swojej religijnej kultury.
   – Państwo, które powołane jest do ochrony kulturowej i duchowej spuścizny kraju, z łatwością z tego rezygnuje na rzecz opinii mniejszości, które już dawno nie doświadczają ucisku, a szukają nowych powodów do walki przeciwko rzekomej dyskryminacji – podkreślał metropolita.
   Podobnie rzecz ma się w kwestiach dotyczących moralności, kiedy bez ograniczeń dochodzi do propagandy niemoralnego stylu życia.
   – Oczywiście ludzie nietradycyjnej seksualnej orientacji nie powinny być przedmiotem oszczerstw i napaści. Ale nie można narzucać pozytywnego stosunku do homoseksualizmu poprzez szkołę i media, pozwalać takim ludziom na adopcję i nauczanie w placówkach oświatowych. Nauczanie i adopcja są bowiem prawem nie tylko homoseksualistów, ale i innych ludzi, których chcą albo zaadoptować, albo których chcą uczyć – zauważył przedstawiciel rosyjskiej Cerkwi. Jego zdaniem, jeżeli sprawy będą dalej tak się toczyć, to w niedługim czasie może dojść do żądań zaakceptowania pedofilii, o co przecież walczy już jedna z partii Holandii, także motywując to obroną praw człowieka.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)