Aktualności:

Numer 3(201)    marzec 2002Numer 3(201)    marzec 2002
fot.Zbigniew Dzwonkowski
2007 IV 18 Uniwersytet Harvarda zwróci dzwony

Do monasteru św. Daniela w Moskwie powrócą jego dawne dzwony. Obecny właściciel – Uniwersytet Harvarda – w zamian za ich zwrot otrzyma wierną kopię całego kompletu. Wykonaniem repliki zajmują się zakłady odlewu dzwonów im. Anisimowa w Woroneżu. 15 marca przybyła tam delegacja Uniwersytetu Harvarda i Fundacji Kulturalno-Historycznej „Więź czasów”, które realizują ten projekt, przedstawiciele monasteru św. Daniela oraz rosyjscy eksperci z Igorem Konowałowem, starszym dzwonnikiem moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela, na czele.
   Jak historyczne dzwony monasteru św. Daniela znalazły się na Uniwersytecie Harvarda? W 1930 roku nabyła je Amerykańska Charytatywna Misja, która pracowała wtedy w ZSRR. Rząd radziecki przeprowadzał wówczas masową wyprzedaż za granicę zabytków kultury (w tym także tych, które miały wartość religijną). Uzyskane środki szły na industrializację kraju i import techniki.
   Osiemnaście lat temu, kiedy władze ZSRR zwróciły Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej monaster św. Daniela, hierarchowie podjęli rozmowy o możliwości zwrotu dzwonów. Wypada przypomnieć, że pierwszy dzwon do monasteru św. Daniela ofiarował w 1682 roku car Fiodor Aleksiejewicz Romanow, starszy brat Piotra Wielkiego. Największy, 300-pudowy, dzwon został odlany w 1890 roku.
   W chwili obecnej w Woroneżu wy-konano dziewięć spośród 17 dzwonów. Ale na tych siedemnastu zakład nie chce poprzestać – pragnie w prezencie odlać jeszcze dwa dzwony – po jednym dla każdej ze stron – udekorowane odpowiednio symboliką i widokami monasteru św. Daniela i Uniwersytetu Harvarda.
   W dniach 17-18 marca w obecności gości nastąpiło odlanie czternasto- i sześciotonowego dzwonu.
   Dźwięk już gotowych dzwonów wiceprezydent Uniwersytetu Harvarda ocenił na pięć z minusem.
    Według wstępnego grafiku odlane kopie dzwonów wyruszą do USA już w połowie maja. Znajdą się na dzwonnicy, jak tylko zakończy się jej restauracja. Duplikaty są niemal identyczne z oryginałami – tylko na kopii najstarszego dzwonu zabraknie napisu, że ofiarował go car Fiodor Aleksiejewicz.
    Dzwony na Uniwersytecie Harvarda przypominają światu o swoim istnieniu w niedzielę o trzynastej – biją wtedy przez piętnaście minut. Dzwonią także w święta i w dni meczów amerykańskiej drużyny piłki nożnej. Zachowały się wspomnienia o tym, jak jeden z harvardzkich studentów, na wieść o końcu drugiej wojny światowej, uderzył w daniłowskie dzwony sto razy.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)