Aktualności:

Numer 10(412)    Październik 2019Numer 10(412)    Październik 2019
fot.Anna Blakicka
2007 IV 18 W rocznicę pogromów

Uroczyste panichidy za dusze ofiar pogromów z Kosowa i Metochii z 17 marca 2004 roku odprawiono w wielu cerkwiach i monasterach raszko- prizreńskiej diecezji.
   – Dzisiaj, kiedy światowi politycy decydują o losach Kosowa i Metochii, my jasno rozumiemy, że nigdy nie zgodzimy się na oddzielenie od Serbii, niezależnie od tego, jakie decyzje zapadną – powiedział metropolita raszko-prizreński Artemij w monasterze Graczanica.
   Jego zdaniem, 17 marca 2004 roku wszedł do historii serbskiego narodu, podobnie jak 15 czerwca 1389 roku, kiedy rozpoczęła się kosowska bitwa, która trwa po dziś dzień: – Dopóki serbski naród będzie cierpieć z powodu prawa do swego dziedzictwa, swoich domów i ziem, dopóty będzie to świadczyć o kontynuowaniu kosowskiej bitwy także obecnie.
   Bo przemoc po 17 marca w Kosowie nie ustała. Nie było ani dnia, żeby nie doszło do napaści, zabójstwa, zbezczeszczenia cerkwi czy monasteru.
   Na panichidę do monasteru w Graczanicy przyszło kilkuset Serbów.
   W monasterze Wysokije Deczany panichidę odprawił biskup lipliański Teodozjusz i czterech jeromonachów.
   Na nabożeństwo do podpalonej podczas marcowych pogromów cerkwi św. Sawy w południowej części Kosowskiej Mitrowicy przyszło ponad sto osób. Służba, dzięki usilnej ochronie kosowskiej policji, przeszła bez incydentów.
   – Zamiast słuchać dzisiaj bicia dzwonów i sławić Imię Pańskie, w tej spalonej cerkwi modliliśmy się za wszystkich, którzy wycierpieli, za wypędzonych i zabitych – powiedział o. Milia Arsowicz. Podkreślił, że wszyscy oni cierpieli tylko dlatego, że byli Serbami i prawosławnymi i że Serbom pozostaje tylko jedno – tam gdzie istniejemy, bronić swoich świątyń i swojej ziemi.
   W pogromach, które rozpoczęły się w samo południe w Kosowskiej Mitrowicy, zginęło ośmiu Serbów i jedenastu Albańczyków, większość tych ostatnich straciła życie w starciach z policją i międzynarodowymi siłami. Ucierpiało 954 ludzi, w tym także żołnierze. Zniszczono bądź uszkodzono 800 domów i 35 prawosławnych cerkwi i monasterów, także średniowiecznych. Niemal starty został z powierzchni ziemi monaster Devicz koło Srbice. Główna świętość monasteru, relikwie św. Joanicjusza, zostały spalone, a nadpalone ściany cerkwi i monasterskich budynków pokryte nazwami ekstremistycznych albańskich organizacji. Zostały zniszczone zabudowania monasteru św. Archaniołów koło Prizren, podpalone cerkwie św. Bogarodzicy Lewiszskiej i św. Jerzego w Prizren.
   Organy ścigania, tak jak w większości podobnych wypadków, nie znalazły bezpośrednich sprawców zabójstwa ośmiu Serbów. Z ponad 50 tys. ludzi, podejrzanych o udział w zamieszkach, skazano 134, w tym 67na ponad rok więzienia za przestępstwa wojenne.
   W zależności od stopnia przestępstwa sprawy prowadziły sądy kosowskie i międzynarodowe – do międzynarodowych trafiały sprawy dotyczące zamachów na życie, a do kosowskich sprawy dotyczące zniszczenia bądź przejęcia majątku.
   W ciągu trzech lat do serbskich sądów skierowano ponad pięć tysięcy pozwów dotyczących marcowych pogromów, które wcześniej były już rozpatrywane przez kosowskie organa.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)